Građevinska inspekcija vrši inspekcijski nadzor nad izgradnjom objekata u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji.

Zahtev za izlazak građevinskog inspektora možete preuzeti ovde.

 

Kontakt:

Građevinski inspektor: Milan Rosić
Telefon: 013/861-033, 013/861-904
Faks: 013/861-134
Radno vreme: radnim danom 07.00-15.00
Adresa: Vojvode Putnika  38, Plandište  (kancelarija broj 17)
E-mail: milan.rosic@plandiste-opstina.rs