ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА

Грађевинска инспекција врши инспекцијски надзор над изградњом објеката у складу са Законом о планирању и изградњи.

Захтев за излазак грађевинског инспектора можете преузети овде.

 

Контакт:

Грађевински инспектор: Милан Росић
Телефон: 013/861-033, 013/861-904
Факс: 013/861-134
Радно време: радним даном 07.00-15.00
Адреса: Војводе Путника  38, Пландиште  (канцеларија број 17)
Е-маил: milan.rosic@plandiste-opstina.rs

Scroll to Top