Ovde možete dobiti potrebne informacije koje se odnose na ostvarivanje prava iz oblasti zaštite životne sredine

 • Obavlja poslove koji se odnose na ispekcijski nadzor u okviru svojih prava i dužnosti, a na osnovu Zakona o zaštiti životne sredine koji su stavljeni u nadležnost opštini ili povereni od strane nadležnog ministarstva (zaštita od buke, zaštita vazduha od zagađenja i dr.);
 • Prati stanje i inicira mere i rešenja za sprovođenje zakona o zaštiti životne sredine iz nadležnosti opštine;
 • Vrši kontrolu sprovođenja planova, programa, uslova i mera zaštite u postupku izgradnje i rada objekata i postrojenja koji mogu da zagade životnu sredinu;
 • Učestvuje u izradi odluka i drugih akata za potrebe skupštine opštine i predsednika opštine;
 • Vrši pregled poslovnih prostorija u cilju preventivnog delovanja radi zaštite životne sredine;
 • Vrši nadzor nad radom iz nadležnosti javnih preduzeća u pogledu održavanja sistema voda i kanalizacije, kvaliteta vode za piće uslova ispuštanja otpadnih voda,načina održavanja deponija i stočnih grobalja;
 • Vrši nadzor nad pravilnim iznošenjem i deponovanjem otpadnog materijala;
 • Vrši poslove koji su mu povereni opštinskom Odlukom;

 

Zahtevi u vezi zaštite i unapređenja životne sredine
 • emisija zagađujućih materija u vodi, vazduh ili zemljište, buka, vibracije i sl.
 • preduzimanje mera za zaustavljanje zagađenja i dalju degradaciju životne sredine,
 • preduzimanje mera u vezi sa držanjem domaćih životinja.

 

Prijavu možete predati u pisarnicu – Uslužni centar, šalter broj 2.

 

 

Kontakt:

Inspektor za zaštitu životne sredine: Gorica Stefanović
Telefon: 013/861-033
Faks: 013/861-134
Radno vreme: radnim danom 07.00-15.00.
Adresa: Vojvode Putnika 38, Plandište
E-mail: gorica.stefanovic@plandiste-opstina.rs