Ovde možete dobiti potrebne informacije koje se odnose na poslove Lokalne poreske administracije

 

Prijava za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine

Prijava za utvrđivanje obaveze po osnovu lokalne komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru

Zahtev za izdavanje poreskog uverenja fizičkom licu

Zahtev za izdavanje poreskog uverenja pravnom licu-preduzetniku

Zahtev za povraćaj više/pogrešno uplaćenih javnih prihoda

Zahtev za preknjižavanje

Poreska prijava o utvrđenom porezu na imovinu PPI1

Poreska prijava o utvrđenom porezu na imovinu PPI2

 

Kontakt:

Šef odseka za lokalnu poresku administraciju: Aleksandar Savkov
Telefon: 013/861-033, 013/862-298
Faks: 013/861-134
Radno vreme: radnim danom 07.00-15.00
Adresa: Vojvode Putnika 38, Plandište   (kancelarija broj 5)
E-mail: aleksandar.savkov@plandiste-opstina.rs
E-mail: jadranka.graovac@plandiste-opstina.rs

 

Uslužni centar:

Telefon: 013/862-308
E-mail: lokalna.poreska@plandiste-opstina.rs
Radno vreme: radnim danom 08.00-13.00
Adresa: Vojvode Putnika 38, Plandište   (šalter broj 4)