Registracija poljoprivrednog gazdinstva je prvi i osnovni korak u korišćenju državnih mera i  podsticaja u poljoprivredi.

Neophodna dokumentacija su obrasci za popunu koji se mogu dobiti u Upravi za Trezor.

 

Otvaranje novog poljoprivrednog gazdinstva za fizička lica

Neophodna dokumenta za otvaranje novog poljoprivrednog gazdinstva za fizička lica su:

  1. kopija lične karte nosioca;
  2. kopije ličnih karata članova ako se oni prijavljuju u gazdinstvo;
  3. list nepokretnosti;
  4. otvoren namenski račun u banci;
  5. izvod iz centalne baze registra o obeležavanju životinja i
  6. ostala dokumentacija koja nije neophodna , ali se može dostaviti ako nosilac gazdinstva insistira (ovlašćenje za zastupanje, izjava o privremenom nosiocu u slučaju smrti nosioca gazdinstva, izjava o imenovanju nosioca od strane članova poljoprivrednog gazdinstva).
Otvaranje novog poljoprivrednog gazdinstva za pravna lica

Dokumenta koja predaju pravna lica uz popunjene obrasce su: 

  1. rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika;
  2. fotokopiju izvoda iz katastra nepokretnosti ili fotokopiju ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta ili
  3. fotokopiju ugovora o davanju zemljišta na korišćenje bez naknade (sve ove fotokopije moraju biti overene u sudu ili opštini);
  4. informacija o broju jednog žiro računa.

 

Kontakt:

Jasmina Lovrić

Telefon: 013/861-033
Faks: 013/861-134
Radno vreme: radnim danom 07.00-15.00.
Adresa: Vojvode  Putnika  38, Plandište (Uslužni centar)
E-mail: jasmina.lovric@plandiste-opstina.rs