U okviru Opštinske uprave opštine Plandište obavljaju se izvorni i povereni poslovi zaštite i unapređenja životne sredine koji se odnose na:

Odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu
Dozvola za sakupljanje, transport, skladištenje, tretman ili odlaganje neopasnog ili inertnog otpada
Lokalni registar izvora zagađivanja

 

 

 

 

 

 

 

Podatke za Lokalni registar izvora zagađivanja dostavljaju privredna društva i druga pravna lica i preduzetnici koja ispunjavaju uslove o minimalnim graničnim vrednostima kapaciteta u odgovarajućim privrednim delatnostima, kao što je navedeno u Listi 2 Pravilnika o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupupljanja podataka („Sl. glasnik RS“ br. 91/2010 i 10/2013).

Za potrebe registra prikupljaju se:

Potrebno je u skladu sa Uputstvom, u elektronskoj formi popuniti pet priloženih obrazaca i materijal dostaviti najkasnije do 31. marta tekuće godine za podatke iz prethodne godine i to na sledeći način:

  • Jedan komplet obrazaca u papirnoj formi ukoričen u jedinstven dokument, propisno potpisan i overen od strane odgovornog lica na adresu:
    Opštinska uprava opštine Plandište, Služba za urbanizam, građevinarstvo  i zaštitu životne sredine, Plandište  ul. Vojvode Putnika 38.
  • Jedan komplet obrazaca elektronski na e-mail adresu:

natasa.borojevic@plandiste-opstina.rs

Kontakt telefon: 062/8098620

Podaci za Lokalni registar izvora zagađivanja privrednih društava i drugih pravnih lica i preduzetnika

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

Nataša Borojević

Telefon: 013/861-033
Faks: 013/861-134
Radno vreme: radnim danom 07.00-15.00.
Adresa: Vojvode  Putnika  38, Plandište
E-mail: natasa.borojevic@plandiste-opstina.rs