Prosvetna inspekcija kontroliše sprovođenja Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju i Zakona o obrazovanju odraslih i propisa donetih na osnovu navedenih zakona, neposrednim uvidom u rad ustanove i zavisno od rezultata nadzora izriče mere i kontroliše njihovo izvršenje.

U okviru ovlašćenja utvrđenih zakonom, prosvetni inspektor vrši kontrolu:

  • postupanja ustanove u pogledu sprovođenja zakona, drugih propisa u oblasti obrazovanja i vaspitanja i opštih akata;
  • ostvarivanja zaštite prava deteta i učenika, njihovih roditelja, odnosno staratelja i zaposlenih;
  • ostvarivanja prava i obaveza zaposlenih, učenika i njihovih roditelja, odnosno staratelja;
  • obezbeđivanja zaštite deteta i učenika i zaposlenih od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja i stranačkog organizovanja i delovanja u ustanovi;
  • postupka upisa i poništava upis u školu ako je obavljen suprotno zakonu;
  • ispunjenosti propisanih uslova za sprovođenje ispita;
  • propisane evidencije koju vodi ustanova i utvrđuje činjenice u postupku poništavanja javnih isprava koje izdaje ustanova;
  • u postupku verifikacije po nalogu Ministarstva, prosvetni inspektor ispituje ispunjenost uslova za osnivanje i početak rada ustanova, ispunjenost uslova u postupku davanja saglasnosti za obavljanje proširene delatnosti, za obavljanje delatnosti u izdvojenom odeljenju, u slučaju statusnih promena, promene sedišta ustanove i postupa u okviru svojih ovlašćenja u slučaju obustave rada ili štrajka u ustanovi organizovanog suprotno zakonu;
  • u postupku zabrane rada ustanove, prosvetni inspektor kontroliše da li ustanova ispunjava propisane uslove za rad, odnosno da li obavlja delatnost na propisani način, kao i da li u ustanovi postoji obustava rada ili štrajk organizovan suprotno zakonu.

 

Za više informacija možete posetiti sajt Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

 

Kontakt:

Prosvetni inspektor: Tatjana Đorđijevski
Telefon: 013/861-033
Faks: 013/861-134
Radno vreme: radnim danom 07.00-15.00
Adresa: Vojvode Putnika 38, Plandište (kancelarija broj 7)
E-mail: tatjana.djordjijevski@plandiste-opstina.rs