УВОЂЕЊЕ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ

У складу са тачком 46. Упутства о обавештавању јавности о активностима Министарства одбране и Војске Србије (“Службени војни лист“, број 3/2015), а ради реализације обавезе прописаних законом, општина Пландиште врши медијско упознавање становништва општине Пландиште о активностима Центра Министарства одбране Панчево.

Центар Министарства одбране Панчево објавио је Општи позив за увођење у војну евиденцију свих лица мушког пола, као и старијих годишта која из одређених разлога нису уведена у војну евиденцију у календарској години у којој су навршила осамнаест година живота.

Више информација можете добити у КАНЦЕЛАРИЈИ МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ ПЛАНДИШТЕ, улица Војводе Путника 53, Пландиште, зграда Суда, приземље, глави улаз – десно, канцеларија број 3.

Увођење у војну евиденцију вршиће се сваког петка у времену од 08:45 до 11:00 часова у периоду од 13.01.2020. до 28.02.2020. године.

Комплетан текст Општег позива можете погледати ОВДЕ.

Центар Министарства одбране Панчево

Scroll to Top