Na osnovu člana 64a stava 19, 22 i 23, a u vezi sa članom 64a stav 13 tačka 1 Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 – dr. zakon, 41/09, 112/15, 80/17 i 95/18– dr. zakon), Komisija za utvrđivanje cena za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine PLANDIŠTE (u daljem tekstu:Komisija), donosi:

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se zakupnina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini po osnovu prava prečeg zakupa na teritoriji opštine PLANDIŠTE, koje je planirano Godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine PLANDIŠTE za 2019. godinu za davanje u zakup po osnovu prava prečeg zakupa vlasnicima sistema za navodnjavanje, odvodnjavanje, ribnjaka, poljoprivrednog objekta, staklenika, plastenika i višegodišnjih zasada (voćnjaka i vinograda koji s u rodu) koji se nalaze na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini (u daljem tekstu: vlasnicima poljoprivredne infrastrukture).

Kompletan tekst Zaključak možete pogledati ovde.