УРЕДБА О МЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ COVID-19

На основу члана 29а став 4, члана 31а став 11. и члана 53а тач. а) и г) Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС”, бр. 15/16, 68/20 и 136/20) и члана 17. став 1. и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05...

ОБАВЕШТЕЊЕ СЛУЖБЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Општинска управа општине Пландиште, обавештава регистроване пољопривредне произвођаче, ДА СЕ ОДЛАЖЕ ОБУКА КОЈА ЈЕ ТРЕБАЛА ДА СЕ ОДРЖИ у петак 27.01.2023. године у времену од 10 – 13 часова у просторијама КОЦ – а „Вук Караџић“ Пландиште, сала у приземљу, ЗБОГ ТЕХНИЧКИХ...

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ

На основу Закона о пољопривредном земљишту, Уредбе   о условима, начину и поступку за давање пољопривредног земљишта у државној својини на коришћење у непољопривредне сврхе, Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у...

ОПШТИ ПОЗИВ ЗА УВОЂЕЊЕ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ

У складу са тачком 46. Упутства о обавештавању јавности о активностима Министарства одбране и Војске Србије (“Службени војни лист“, број 3/2015), а ради реализације обавеза прописаних законом, општина Пландиште врши медијско упознавање становништва општине...

БРУЦОШИ ПОТПИСАЛИ УГОВОРЕ О НОВЧАНОЈ ПОМОЋИ

Већ у првој радној недељи нове 2023. године, на Бадњи дан, студенти са територије општине Пландиште који су у школској 2022/2023. години уписали прву годину основних, мастер и докторских студија на државном факултету, потписали су Уговоре о додели новчане помоћи, које...


 

Број становника у општини Пландиште

Површина (у квадратним километрима)