Грађевинско земљиште
Пољопривреда

Програм за 2020. годину:

Годишњи Програм заштите, уређења и коришћења пољоривредног земљишта Општине Пландиште, (Извод  из Програма објављен је у Службеном листу бр. 27; 16.10.2020. стр. 483).

Програм за 2019. годину:

„Годишњи Програм заштите, уређења и коришћења пољоривредног земљишта Општине Пландиште“, (Извод  из Програма објављен је у Службеном листу бр. 22; 29.07.2019. стр. 668).
Сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде на Предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредносг земљишта за територију општине Пландиште за 2019. годину.

Програм за 2018. годину:

„Годишњи Програм заштите, уређења и коришћења пољоривредног земљишта Општине Пландиште“ (Извод  из Програма објављен је у Службеном листу бр. 17; 10.08.2018. стр. 454).

Програм за 2017. годину:

„Годишњи Програм заштите, уређења и коришћења пољоривредног земљишта Општине Пландиште“, Службени лист бр. 16; 25.05.2017. стр. 427.

Програм за 2016. годину:

„Годишњи Програм заштите, уређења и коришћења пољоривредног земљишта Општине Пландиште“, Службени лист бр. 7; 31.03.2016. стр. 125.

Заштита животе средине

Програм за 2021. годину:

„Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине на територији Општине Пландиште за 2021. годину“

„Извештај о коришћењу средстава буџетског фонда за заштиту животне средине на територији Општине Пландиште за 2020. годину

Програм за 2020. годину:

„Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине на територији Општине Пландиште за 2020. годину“

 Извештај за 2019. годину

„Извештај о коришћењу средстава буџетског фонда за заштиту животне средине на територији Општине Пландиште за 2019. годину“

Програм за 2019. годину:

„Програм коришћења средстава буџетског фонда за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији Општине Пландиште за 2019. годину“, Службени лист бр. 2; 31.01.2019. стр. 12.

„Извештај о коришћењу средстава буџетског фонда у 2018. години – средства остварена по основу накнаде из члана 85. и 87. Закона о заштити животне средине“

Програм за 2018. годину:

„Програм коришћења средстава буџетског фонда за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији Општине Пландиште за 2018. годину“ Службени лист бр. 5; 07.03.2018. стр. 83.

„Извештај о коришћењу средстава буџетског фонда у 2017. години – средства остварена по основу накнаде из члана 85. и 87. Закона о заштити животне средине“

 

Програм за 2017. годину:

„Програм коришћења средстава буџетског фонда за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији Општине Пландиште за 2017.годину“ Службени лист бр. 7; 10.02.2017. стр. 214.

„Програм о измени програма коришћења средстава буџетског фонда за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији Општине Пландиште за 2017.годину“ Службени лист бр. 18; 28.06.2017. стр. 457.

„Програм o измени Програма коришћења средстава буџетског фонда за финансирање прграма и планова заштите животне средине на територији општине Пландиште за 2017. годину“ Службени лист бр. 26; 16.10.2017. стр. 788.

 

Програм за 2016. годину:

„Програм коришћења средстава буџетског фонда за финансирање програма и планова заштите животне средине на територији Општине Пландиште за 2016. годину“ Службени лист бр. 5; 14.03.2016. стр. 107.

Социјална заштита

 

Програм за 2022. годину:

Програм унапређења социјалне заштите у општини Пландиште за 2022. годину , Службени лист бр. 3; 04.02.2022. стр. 19.

Програм за 2021. годину:

Програм за 2020. годину:

Програм унапређења социјалне заштите у општини Пландиште за 2020. годину , Службени лист бр. 2; 14.02.2020. стр. 43.

Програм за 2019. годину:

„Програм унапређења социјалне заштите у Општини Пландиште за 2019. годину“, Службени лист бр. 9; 11.04.2019. стр. 139.

 

Програм за 2017. годину:

„Програм унапређења социјалне заштите у Општини Пландиште за 2017. годину“, Службени лист бр. 15; 19.05.2017. стр. 411.

 

Програм за 2016. годину:

„Програм унапређења социјалне заштите у општини Пландиште за 2016. годину“, Службени лист бр. 19; 05.08.2016. стр. 416.

Безбедност саобраћаја
Развој спорта