Одлуку о утврђивању елемената пореза на имовину можете погледати овде.

Контакт:

Шеф одсека за локалну пореску администрацију: Александар Савков
Телефон: 013/862-298
Факс: 013/861-134
Радно време: радним даном 07.00-15.00
Адреса: Војводе Путника 38, Пландиште (канцеларија број 5)
Е-маил: aleksandar.savkov@plandiste-opstina.rs