ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

Одлуку о утврђивању елемената пореза на имовину можете погледати овде.

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2024. годину на територији општине Пландиште;

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину на територији општине Пландиште;

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину на територији општине Пландиште;

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији општине Пландиште;

Закључак о утврђивању просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину по зонама на територији општине Пландиште;

Закључак о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији општине Пландиште

Закључак о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији општине Пландиште

Закључак о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на територији општине Пландиште

Закључак о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији општине Пландиште

Закључак о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији општине Пландиште

Контакт:

Шеф одсека за локалну пореску администрацију: Александар Савков
Телефон: 013/862-298
Факс: 013/861-134
Радно време: радним даном 07.00-15.00
Адреса: Војводе Путника 38, Пландиште (канцеларија број 5)
Е-маил: aleksandar.savkov@plandiste-opstina.rs

Scroll to Top