ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Закон о озакоњењу објеката („Сл. Гласник РС“ бр.96/2015), ступио је на снагу 27.11.2015. године и нормира попис незаконито изграђених објекта, према Програму пописа по зонама, који на предлог грађевинске инспекције доноси Начелник општинске управе.

Упутство за пријављивање нелегалних објеката за прикључивање на комуналну инфраструктуру можете погледати овде.

Изјава за власника да је објекат изграђен и да се користи за становање.

Изјава за власника који нема пребивалиште у објекту.

Комплетно обавештење за попис незаконито изграђених објектата можете погледати овде.

Образац за евидентирање незаконито изграђеног објекта можете преузети овде.

Износе такси за озакоњење објеката можете погледати овде.

Евиденцију о издатим Решењима о озакоњењу можете погледати овде.

Контакт:

Игор Ђорђевски, дипломирани правник

Телефон: 013/861-548
Факс: 013/861-134
Радно време: радним даном 07.00-15.00
Адреса: Војводе  Путника  38, Пландиште
Е-маил: igor.djordjevski@plandiste-opstina.rs

Scroll to Top