ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА

Контакт:

Related image   Грађевински инспектор: Милан Росић

   Телефон: 062/80 98 632
   Факс: 013/861-134
   Е-пошта: milan.rosic@plandiste-opstina.rs

 

Више о Грађевинској инспекцији можете погледати овде.

 

Контролна листа – пријава радова

Контролна листа – пријава по члану 145.

Контролна листа – контрола темеља

Контролна листа – контрола конструкције

Контролна листа – употребна дозвола

Стратешки план Грађевинске инспекције за период од 2018. године до 2020. године можете погледати овде.

Сагласност надлежног Министарства на План рада инспекцијског надзора Грађевинске инспекције за 2022. годину можете погледати  овде.

План рада инспекцијског надзора Грађевинске инспекције за 2022. годину можете погледати овде.

Сагласност надлежног Министарства на План рада инспекцијског надзора Грађевинске инспекције за 2021. годину можете погледати  овде.

План рада инспекцијског надзора Грађевинске инспекције за 2021. годину можете погледати  овде.

Полугодишњи план рада инспекцијског надзора Грађевинске инспекције 01.07.2020. – 31.12.2020. године можете погледати  овде.

План рада инспекцијског надзора Грађевинске инспекције за 2020. годину можете погледати  овде.

План рада инспекцијског надзора Грађевинске инспекције за 2019. годину можете погледати  овде.

План рада инспекцијског надзора Грађевинске инспекције за 2018. годину можете погледати овде.

Годишњи извештај Грађавинског инспектора за 2021. годину можете погледати  овде.

Годишњи извештај Грађавинског инспектора за 2020. годину можете погледати  овде.

Годишњи извештај Грађавинског инспектора за 2019. годину можете погледати  овде.

Годишњи извештај Грађавинског инспектора за 2018. годину можете погледати  овде.

Годишњи извештај Грађавинског инспектора за 2017. годину можете погледати  овде.

Scroll to Top