ОДЛУКЕ

СТАТУТ

СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА

Одлуке из 2021. године:

 1. „Одлука о усвајању Стратегије унапређивања предшколског васпитања и образовања општине Пландиште 2021-2025″, Службени лист број 5; 12.03.2021.
 2. Одлука о усвајању стратегије локалног економског развоја Општине Пландиште за период 2021.-2027. године, Службени лист број 12; 25.05.2021. стр 215.

Одлуке из 2018. године:

 1. „Одлука о усвајању Стратегије развоја социјалне заштите у Општини Пландиште за период од 2019. до 2023. године“, Службени лист број 20; 17.09.2018. стр 523.

Одлуке из 2017. године:

 1. „Одлука о усвајању Плана интегритета општине Пландиште и именовању лица одговорног за праћење спровођења Плана интегритета општине Пландиште“, Службени лист број 31; 30.11.2017. стр 878.

Одлуке из 2014. године:

 1. „Одлука о усвајању Стратегије одрживог развоја Општине Пландиште за период 2014-2020. године“, Службени лист број 12; 30.06.2014. стр 252.
 2. „Одлука о усвајању Стратегије развоја социјалне заштите у Општини Пландиште за период од 2015. до 2020. године“, Службени лист број 23; 29.12.2014. стр 408.

ПОСЛОВНИК О РАДУ

Одлуке из 2020. године:

 1. „Одлука о измени и допуни Пословника о раду Скупштине општине Пландиште“, Службени лист број 23; 28.08.2020. стр 353.

Одлуке из 2019. године:

 1. Пословник Скупштине општине Пландиште , Службени лист број 35; 05.12.2019. стр 961.

Одлуке из 2015. године:

 1. „Одлука о изменама и допунама Пословника о раду Скупштине општине Пландиште“, Службени лист број 10; 17.06.2015. стр 177.

Одлуке из 2013. године:

 1. „Одлука о изменама и допунама Пословника о раду Општинског већа општине Пландиште“, Службени лист број 15; 04.10.2013. стр 376.

ИЗБОРИ

Одлуке из 2023. године:

 1. „Одлуку о потврђивању мандата одборника скупштине општине Пландиште“; Службени лист број 4; 01.03.2023. год.; стр 4.

Одлуке из 2022. године:

 1. Одлука о разрешењу и именовању председника, чланова, секретара и њихових заменика Општинске изборне комисије општине Пландиште у сталном саставу ; Службени лист број 4; 11.02.2022. год.; стр 28.
 2. Пословник о раду Изборне комисије општине Пландиште ; Слућбени лист број 5; 18.02.2022. год.; стр. 35

Одлуке из 2020. године:

 1. Одлука о обрасцима за  поједине изборне радње у поступку спровођења избора расписане за одборнике у Скупштину општине Пландиште за 26. 04. 2020. године Службени лист број 5; 05.03.2020. стр 107.
 2. Одлука о изменама и допунама Одлуке о обрасцима за поједине изборне радње у поступку спровођења избора расписане за одборнике у Скупштину општине Пландиште за 26.04.2020. године Службени лист број 12; 12.05.2020. стр 172.
 3. Одлука о oбрасцима за поједине изборне радње у поступку спровођења избора расписане за одборнике у Скупштину општине Пландиште за 21.06.2020. године Службени лист број 17; 09.06.2020. стр 251.
 4. Одлука о броју и изгледу гласачког листића и контролног листа за гласање на изборима за одборнике Скупштине општине Пландиште расписаним за 21.06.2020. године , Службени лист број 17; 09.06.2020. стр 276.
 5. Одлука о oбрасцима за поједине изборне радње у поступку спровођења избора расписане за одборнике у Скупштину општине Пландиште за 21.06.2020. године Службени лист број 18; 17.06.2020. стр 279.
 6. Одлука о додели мандата са изборних листа за избор одборника у Скупштину општине Пландиште одржаних 21.06.2020. године“, Службени лист број 20; 30.06.2020. стр 287.
 7. Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Пландиште Службени лист број 22; 21.08.2020. стр. 304.

Одлуке из 2019. године:

Одлуке из 2018. године:

Одлуке из 2017. године:

Одлуке из 2016. године:

 1. „Одлука о обрасцима за вршење појединих изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике у Скупштини општине Пландиште расписаним за 24.04.2016. године“, Службени лист број 4; 09.03.2016. стр 92.
 2. „Одлука о броју и изгледу гласачког листића и контролног листа за гласање на изборима за одборнике Скупштине општине Пландиште“, Службени лист број 9; 15.04.2016. стр 247.
 3. „Одлука о додели мандата са изборних листа за избор одборника у Скупштину општине Пландиште одржаних 24.04.2016. године“, Службени лист број 12; 06.05.2016. стр 256.
 4. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о додели мандата са изборних листа за избор Одборника у Скупштину општине Пландиште одржаних 24.04.2016. године“ Службени лист број 14; 24.05.2016. стр 304.

Одлуке из 2012. године:

 1. „Одлука о обрасцима за вршење појединих изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике СО Пландиште расписаним за 06. мај 2012. године“ Службени лист број 4; 17.04.2012. стр 85.
 2. „Одлука о понављању гласова за избор кандидата за посланика у Скупштини АПВ по већинском изборном систему“ Службени лист број 6; 10.05.2012. стр.108
 3. „Одлука о обрасцима за коришћење средстава из јавних прихода за покриће трошкова изборне кампање“ Службени лист број 6; 10.05.2012. стр. 109
 4. „Одлука о одређивању штампарије за штампање гласачких листића и другог изборног материјала за спровођење локалних избора“ Службени лист број 6; 10.05.2012. стр. 110
 5. „Одлука о потврђивању мандата одборницима Скупштине општине Пландиште“ Службени лист број 8; 09.07.2012. стр. 113
 6. „Одлука о избору Председника Скупштине општине Пландиште“ Службени лист број 8; 09.07.2012. стр. 114
 7. „Одлука о постављању Секретара Скупштине општине Пландиште“ Службени лист број 8; 09.07.2012. стр. 115
 8. „Одлука о избору Заменика председника Скупштине општине Пландиште“ Службени лист број 8; 09.07.2012. стр. 116
 9. „Одлука о избору Председника општине Пландиште“ Службени лист број 8; 09.07.2012. стр. 117
 10. „Одлука о избору Заменика председника општине Пландиште“ Службени лист број 8; 09.07.2012. стр. 118
 11. „Одлука о избору Општинског већа Општине Пландиште“ Службени лист број 8; 09.07.2012. стр. 119
 12. „Одлука о потврђивању мандата одборницима у Скупштини општине Пландиште“ Службени лист број 8; 09.07.2012. стр. 120

ФИНАНСИЈЕ И БУЏЕТ

Одлуке из 2022. године:

 1. Одлука о првим изменама и допунама одлуке о буџету општине пландиште за 2022. годину, Службени лист број 6; 24.02.2022,
 2. Одлука о завршном рачуну буџета општине Пландишта за 2021. годину, Службени лист број 14; 29.06.2022,
 3. Одлука о другим изменама и допунама одлуке о буџету општине Пландиште за 2022. годину, Службени лист број 17; 15.07.2022,

Одлуке из 2021. године:

 1. Одлуку о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Пландиште за 2020. годину, Службени лист број 5; 12.03.2021.
 2. Одлука о завршном рачуну буџета Општине Пландиште за 2020. годину, Службени лист број 13; 25.06.2021. стр. 304.
 3. Одлука о првим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2021. годину “ ,  Службени лист број 14; 25.06.2021. стр 352.
 4. Oдлукa о другим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2021. годину (други допунски буџет), Службени лист број 27; 29.09.2021., стр –.
 5. „Одлука о трећим изменама и допунама одлуке о буџету општине Пландиште за 2021. годину“, Службени лист број 33; 24.11.2021., стр 630.

Одлуке из 2020. године:

 1. „Одлука о обраљзовању радне групе“Службени лист број 1; 22.01.2020. стр 5.
 2. „Одлука о образовању радне групе“ Службени лист број 1; 22.01.2020. стр 7.
 3. Oдлукa о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2020. годину (први допунски буџет)Службени лист број 3; 24.02.2020. стр 44.
 4. Oдлука о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Пландиште за 2019. годинуСлужбени лист број 3; 24.02.2020. стр 71.
 5. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2020. годину (други допунски буџет)Службени лист број 15; 27.05.2020. стр 208.
 6. Одлука о Завршном рачуну буџета општине Пландишта за 2019. годину , Службени лист број 24; 10.09.2020. стр. 376.
 7.  „Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2020. год. (трећи допунски буџет)“ , Службени лист бр. 26; 16.10.2020.; стр 402
 8. Одлука о искњижавању података нефинансијске имовине“, Службени лист број 32; 18.12.2020. стр. 626.
 9. „Одлука о буџету општине Пландиште за 2021. годину“,, Службени лист број 33; 18.12.2020. стр. 785;

Одлуке и 2019. године:

 1. „Одлука о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Пландиште за 2018. годину“, Службени лист број 7; 15.03.2019. стр. 110.
 2. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2019. годину (Први допунски буџет)“, Службени лист број 10; 18.04.2019. стр 148.
 3. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2019. годину (Други допунски буџет)“, Службени лист број 15; 13.06.2019. стр 318.
 4. „Одлука о завршном рачуну буџета општине Пландиште за 2018. годину, Службени лист број 16; 21.06.2019. стр. 363.
 5. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2019. годину (Трећи допунски буџет), Службени лист број 29; 01.10.2019. стр. 783.
 6. Одлукa o изменама и допунама Oдлуке о буџету општине Пландиште за 2019. годину (Четврти допунски буџет),  Службени лист број 36; 05.12.2019. стр. 1007.
 7. Одлукa o буџету Oпштине Пландиште за 2020. годину, Службени лист број 37; 20.12.2019. стр. 1111.

Одлуке из 2018. године:

 1. „Одлука о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Пландиште за 2017. годину“, Службени лист број 7; 16.03.2018. стр. 95.
 2. „Одлука о уносу података нефинансијске имовине у пословне књиге општине Пландиште“, Службени лист број 7; 16.03.2018. стр. 96.
 3. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2017. годину (Први допунски буџет)“, Службени лист број 8; 20.04.2018. стр. 124.
 4. „Одлука о завршном рачуну буџета општине Пландиште за 2017. годину“, Службени лист број 13; 15.06.2018. стр. 284.
 5. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2018. годину (Други допунски буџет)“, Службени лист број 20; 17.09.2018. стр. 488.
 6. „Одлука о финансирању капиталних инвестиција у 2018. годину“, Службени лист број 20; 17.09.2018. стр. 522.
 7. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2018. годину (Трећи допунски буџет)“, Службени лист број 25; 26.11.2018. стр. 665.
 8. „Одлука о буџету општине Пландиште за 2019. годину“, Службени лист број 29; 20.12.2018. стр. 790.

Одлуке из 2017. године:

 1. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2017. годину (први допунски буџет)“, Службени лист број 11; 30.03.2017. стр 345.
 2. „Одлука о завршном рачуну буџета општине Пландиште за 2016. годину“, Службени лист број 18; 28.06.2017. стр 460.
 3. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2017. годину (други допунски буџет)“, Службени лист број 19; 14.07.2017. стр 520.
 4. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2017. годину (трећи допунски буџет)“, Службени лист број 24; 06.10.2017. стр 584.
 5. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2017. годину (четврти допунски буџет)“, Службени лист број 34; 20.12.2017. стр 935.
 6. „Одлука о буџету општине Пландиште за 2018. годину“ ,Службени лист број 35; 20.12.2016. стр. 1005.

Одлуке из 2016. године:

 1. „Одлука о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Пландиште за 2015. годину“, Службени лист број 7; 31.03.2016. стр 123.
 2. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2016. годину (први допунски буџет)“, Службени лист број 17; 27.06.2016. стр 380.
 3. „Одлука о завршном рачуну буџета општине Пландиште за 2015. годину“, Службени лист број 17; 27.06.2016. стр 153.
 4. „Исправка Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2016. годину (први допунски буџет)“, Службени лист број 18; 06.07.2016. стр 404.
 5. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2016. годину (други допунски буџет)“, Службени лист број 23; 19.10.2016. стр 452.
 6. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2016. годину (трећи допунски буџет)“, Службени лист број 27; 22.12.2016. стр 580.
 7. „Одлука о буџету општине Пландиште за 2017. годину“ Службени лист број 28; 22.12.2016. стр. 612.

Одлуке из 2015. године:

 1. „Одлука о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Пландиште за 2014. годину“ Службени лист број 3; 27.02.2015. стр 73.
 2. „Одлука о завршном рачуну буџета општине Пландиште за 2014. годину“ Службени лист број 10; 17.06.2015. стр 180.
 3. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2015. годину (први допунски буџет)“ Службени лист број 10; 17.06.2015. стр 191.
 4. „Одлука о изменам и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2015. годину (други допунски буџет)“ Службени лист број 17; 06.11.2015. стр 301.
 5. “Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2015. годину (трећи допунски буџет)” Службени лист број 22; 23.12.2015. стр. 409.
 6. “Одлука о буџету општине Пландиште за 2016. годину” Службени лист број 23; 23.12.2015. стр. 457.

Одлуке из 2014. године:

 1. „Одлука о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна Буџета општине Пландиште за 2013. годину“ Службени лист број 5; 28.02.2014. стр 78.
 2. „Одлука о завршном рачуну буџета општине Пландиште за 2013. годину“ Службени лист број 12; 30.06.2014. стр 253.
 3. „Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Пландиште за 2014. годину (Први допунски буџет)“ Службени лист број 12; 30.06.2014. стр 265.
 4. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2014. годину (Други допунски буџет)“ Службени лист број 21; 27.11.2014. стр 373.
 5. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2014. годину (трећи допунски буџет)“ Службени лист број 23; 29.12.2014. стр 409.
 6. „Одлука о буџету Општине Пландиште за 2015. годину“ Службени лист број 23; 29.12.2014. стр 419.

Одлуке из 2013. године:

 1. „Одлука о вршењу екстерне ревизије Завршног рачуна буџета општине Пландиште за 2012. годину“ Службени лист број 7; 25.04.2013. стр 117.
 2. „Одлука о завршном рачуну буџета Општине Пландиште за 2012. годину“ Службени лист број 11; 25.06.2013. стр 265.
 3. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2013. годину (први допунски буџет)“ Службени лист број 11; 25.06.2013. стр 277.
 4. „Одлуку о изменама и допунама одлуке у буџету општине Пландиште за 2013. годину (други допунски буџет)“ Службени лист број 14; 24.09.2013. стр 343.
 5. „Одлука о изменама и допунама буџета Општине Пландиште за 2013. годину (трећи допунски буџет)“ Службени лист број 21; 28.11.2013. стр 449.
 6. „Одлука о буџету Општине Пландиште за 2014. годину“ Службени лист број 21; 20.12.2013. стр 446.

Одлуке из 2012. године:

 1. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2012. годину“ Службени лист број 11; 16.10.2012. стр. 222.
 2. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2012. годину (други допунски буџет)“ Службени лист број 16; 18.20.2012. стр. 356.
 3. „Одлука о буџету Општине Пландиште за 2013. годину“ Службени лист број 16; 18.20.2012. стр. 367

ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

Одлуке из 2022. године:

1. „Одлука утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину на територији општине Пландиште“, Службени лист број 25, 28.10.2022. стр. 590

2. „Одлука о накнадама за коришћење јавнх површина на територији општине Пландиште“, Службени лист број 30, 23.12.2022. стр. 675

Одлуке из 2021. године:

1. Одлука о ослобађању обавезе плаћања накнаде за коришћење јавних површина на територији Општине   Пландиште “ , Службени лист број 13;  25.06.2021. стр 313.

2. Одлука утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину на територији општине Пландиште“, Службени лист број 30, 11.2021. стр. 571

Одлуке из 2020. године:

1. „Одлукa о локалним комуналним таксама“, Службени лист број 32;  18.12.2020. стр 642.

2. „Одлукa о боравишној такси“, Службени лист број 32;  18.12.2020. стр 648.

Одлуке из 2018. године:

 1. „Одлукa o измени Oдлуке о локалним комуналним таксама“, Службени лист број 28;  20.12.2018. стр 746.

Одлуке из 2017. године:

 1. „Одлука о измени одлуке о локалним административним таксама“, Службени лист број 11;  30.03.2017. стр 352.

Одлуке из 2014. године:

 1. „Одлука о измени одлуке о локалним комуналним таксама“, Службени лист број 23; 29.12.2014. стр 446.

Одлуке из 2013. године:

 1. „Одлука о локалним комуналним таксама“, Службени лист број 7; 25.04.2013. стр 161.
 2. „Одлука о утврђивању елемената пореза на имовину за територију општине Пландиште“, Службени лист број 19; 28.11.2013. стр 433.

Одлуке из 2012. године:

 1. „Одлука о условном отпису камата и мировању дуга“, Службени лист број 17; 18.20.2012. стр. 426

ОПШТА УПРАВА

Одлуке из 2021. године:

 1. „Одлука о изменама Одлуке о платама“,  Службени лист броj 5. 12.03.2021.
 2. „Правилник о изменама и допунама Правилникa о организацији и систематизацији радних места у општинској управи и посебним организацијама општине Пландиште,  Службени лист броj 18. 19.07.2021.
 3. „Правилник о изменама и допунама Правилникa о организацији и систематизацији радних места у општинској управи и посебним организацијама општине Пландиште„,  Службени лист броj 28. 01.10.2021.
 4. „Правилник о изменама и допунама Правилникa о организацији и систематизацији радних места у општинској управи и посебним организацијама општине Пландиште„,  Службени лист броj 34. 25.11.2021.

Одлуке из 2020. године:

 1. Одлука о организацији Општинске управе општине Пландиште“,  Службени лист броj 32. 18.12.2020. стр. 627.

Одлуке из 2019. године:

 1. „Одлука о измени Одлуке о организацији Општинске управе општине Пландиште“,  Службени лист броj 7. 15.03.2019. стр. 109.
 2. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у Општинској управи Општине Пландиште“, Службени лист броj 11. 18.04.2019. стр. 223.
 3. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о платама, додацима, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у Општини Пландиште“, Службени лист броj 26. 21.08.2019. стр. 744.
 4. „Одлука о измени Одлуке о организацији Општинске управе општине Пландиште“, Службени лист броj 29. 01.10.2019. стр. 828.
 5. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о платама, додацима, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у Општини Пландиште“, Службени лист броj 29. 01.10.2019. стр. 829.

Одлуке из 2018. године:

 1. „Одлука о измени Одлуке о организацији општинске управе“,  Службени лист броj 7. 16.03.2018. стр. 93.
 2. „Одлука о организацији Општинске управе општине Пландиште“, Службени лист број 8; 20.04.2018. стр. 163.

Одлуке из 2017. године:

 1. „Одлука о измени Одлуке о организацији општинске управе“,  Службени лист број 6. 07.02.2017. стр. 179.
 2. „Одлука о максималном броју запослених на неодређено време за организационе облике у систему Општине Пландиште за 2017. годину“, Службени лист број 24; 06.10.2017. стр 596.
 3. „Одлука о платама, додацима, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у општини Пландиште“, Службени лист број 34; 20.12.2017. стр 950.
 4. „Кодекс понашања службеника и намештеника општине Пландиште“, Службени лист број 34; 20.12.2017. стр 950.
 5. „Одлука о матичним подручјима на територији општине Пландиште“, Службени гласник Републике Србије.

Одлуке из 2016. године:

 1. „Одлука о максималном броју запослених на неодређено време за организационе облике у систему Општине Пландиште за 2015. годину“, Службени лист број 7; 31.03.2016. стр 122.
 2. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о платама, додацима, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у општини Пландиште“, Службени лист број 16; 08.06.2016. стр. 325.
 3. „Одлука о максималном броју запослених на неодређено време за организационе облике у систему Општине Пландиште за 2016. годину“, Службени лист број 17; 27.06.2016. стр. 398.
 4. „Исправка Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за организационе облике у систему Општине Пландиште за 2016. годину“, Службени лист број 18; 06.07.2016. стр. 405.
 5. „Одлука о организацији Општинске управе“, Службени лист број 27; 22.12.2016. стр. 562.

Одлуке из 2015. године:

 1. “Одлука о изменама и допунама Одлуке о платама, додацима, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у општини Пландиште“ Службени лист број 13; 07.08.2015. стр 232.

Одлуке из 2013. године:

 1. „Одлука о одређивању матичних подручја на територији Општине Пландиште“ Службени лист број 22; 27.12.2013. стр. 500.

Одлуке из 2012. године:

 1. „Одлука о платама, додацима, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и поставњених лица у општини Пландиште“ Службени лист број 9; 13.08.2012. стр. 179.
 2. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о платама, додацима, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у општини Пландиште“ Службени лист број 10; 28.08.2012. стр. 207.
 3. „Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у Општинској управи општине Пландиште“ Службени лист број 11; 16.10.2012. стр. 250.
 4. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о платама, додацима, накнадама и другим примањима изабраних, именованих и постављених лица у општини Пландиште“ Службени лист број 11; 16.10.2012. стр. 252.
 5. „Одлука остваривања права на родитељски додатак незапосленим породиљама“ Службени лист број 11; 16.10.2012. стр. 254.
 6. „Одлука о једнократној новчаној помоћи за прворођено дете Службени лист број 11; 16.10.2012. стр. 257.

ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Одлуке из 2022. године:

 1. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о додели новчаних награда најбољим студентима са територије општине Пландиште“, Службени лист број 11; 20.05.2022.
 2. Одлука о измени оснивачког акта Културно – образовног центра Службени лист, број 14; 29.06.2022.
 3. Одлука о усвајању Етичког кодекса функционера локалне самоуправе, Службени лист број 14; 29.06.2022.

Одлуке из 2021. године:

 1. Правилник о утврђивању критеријума за учешће корисника у цени услуга социјалне заштите „Помоћ у кући за децу са сметњама у развоју“, Службени лист број 3; 04.02.2021.
 2. Одлука о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма/пројеката или недостајућег дела средстава за финансирање програма/пројеката од јавног интереса које реализују удружења, Службени лист број 5; 12.03.2021.
 3. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о оснивању Локалног савета за запошљавање, Службени лист број 13; 25.06.2021. стр 317.
 4. Одлука о изменама и допунама Одлуке о социјалној заштити општине Пландиште, Службени лист број 17; 15.07.2021. стр 452.
 5. „Правилник о финансирању трошкова превоза ученика средњих школа у међумесном саобраћај“, Службени лист број 19; 27.07.2021.

Одлуке из 2020. године:

 1. Одлука о изменама и допунама Одлуке о социјалној заштити општине Пландиште, Службени лист број 3; 24.02.2020. стр 72.
 2. „Одлука о новчаној помоћи студентима прве године мастер и докторских студија са територије општине Пландиште“, Службени лист број 32; 18.12.2020. стр 719.

Одлуке из 2019. године:

 1. „Одлука о мрежи јавних предшколских установа на територији Општине Пландиште“, Службени лист број 7; 15.03.2019. стр. 107.
 2. „Одлука о остваривању права на родитељски додатак незапосленим породиљама“, Службени лист број 16; 21.06.2019. стр. 380.
 3. „Одлука о Мрежи јавних Основних школа на територији Општине  Пландиште“, Службени лист број 19; 11.07.2019. стр. 553.
 4. „Одлука о усвајању Локалног акционог плана за унапређење положаја миграната на територији Општине Пландиште за период 2019. – 2023. године“, Службени лист број 36; 05.12.2019. стр. 1048.

Одлуке из 2018. године:

 1. „Одлука о усвајању Плана јавног здравља у Општини Пландиште за период 2018-2025 године“, Службени лист број 12; 15.06.2018. стр. 222.
 2. „Одлука о проширеним  правима финансијске  подршке  породици са децом“, Службени лист број 28; 20.12.2018. стр. 756.

Одлуке из 2017. године:

 1. „Одлука о мрежи предшколских установа на територији општине Пландиште“, Службени лист број 11; 30.03.2017. стр. 365.
 2. „Одлука о социјалној заштити општине Пландиште“, Службени лист број 24; 06.10.2017. стр. 597.
 3. „Одлука о реализацији буџета општине Пландиште у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2018. годину“, Службени лист број 34; 20.12.2017. стр. 948.

Одлуке из 2016. године:

 1. „Одлука о додели новчаних награда најбољим студентима са територије општине Пландиште“, Службени лист број 23; 19.10.2016. стр. 486.
 2. „Одлука о додели новчаној помоћи студентима са територије Општине Пландиште“, Службени лист број 27; 22.12.2016. стр. 580.

Одлуке из 2015. године:

 1. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити општине Пландиште“, Службени лист број 9; 29.05.2015. стр 141.
 2. „Одлука о радном времену Дома здравља 1. Октобар Пландиште“ Службени лист број 17; 06.11.2015. стр 328.

Одлуке из 2014. године:

 1. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити општини Пландиште“, Службени лист број 8; 23.05.2014. стр 116.
 2. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити Општине Пландиште“ , Службени лист број 17; 26.09.2014. стр 327.

Одлуке из 2012. године:

 1. „Одлука о начину и критеријумима расподеле средстава за доделу материјалне помоћи студентима са територије општине Пландиште“ Службени лист број 11; 16.10.2012. стр. 259.
 2. „Одлука о правима и услугама у социјалној заштити Општине Пландиште“ Службени лист број 16; 18.20.2012. стр. 393.

ПЛАНИРАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ, САОБРАЋАЈ И ПУТЕВИ

Одлуке из 2022. године:

 1. Одлука о изради измена и допуна Просторног плана општине Пландиште; Службени лист бр.25 од 28.10.2022. године
 2. Одлука о изради Плана детаљне регулације за изградњу трафостанице 110kV/20kV напонског нивоа; Службени лист бр.30 од 23.11.2022
 3. Одлука о усвајању измена и допуна Плана детаљне регулације комплекса за ветрогенераторско поље „Пландиште 1“, Службени лист број 6;   24.02.2022.
 4. Одлука о грађевинском земљишту, Службени лист број 6;   24.02.2022.
 5. „Одлукa o утврђивању некатегорисаних путева на територији општине Пландиште“, Службени лист број 11;   20.05.2022. стр 196.
 6. Правилник о евиденцији непокретности у јавној својини општине Пландиште, Службени лист број 18;   15.07.2022.
 7. Одлука о постављању и одржавању јавних дечјих игралишта у својини општине Пландиште, Службени лист број 18;   15.07.2022.

Одлуке из 2021. године:

 1. Одлука о изради измена и допуна Просторног плана Општине Пландиште, Службени лист број 17;   15.07.2021. стр 429.
 2. Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације насеља Пландиште, Службени лист број 17; 15.07.2021. стр 436.
 3.  Одлука о изради измена и допуна плана детаљне регулације комплекса за ветрогенераторско поље „Пландиште-1“Службени лист број 17; 15.07.2021. стр 436.
 4. Одлука о усвајању листе директних корисника – привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације, Службени лист број 21; 13.08.2021. стр. 474

Одлуке из 2020. године:

 1.  Одлука о изради измена и допуна Просторног плана Општине Пландиште“, Службени лист број 26;                     16.10.2019. стр 448.
 2.  Одлука о ослобађању плаћања закупнине за пословне просторе у јавној својини Општине Пландиште за          време трајања ванредног стања, Службени лист број 9; 08.04.2020. стр 150.
 3.  Одлика о одржавању улица, путева и других јавних површина у зимском периоду, Службени лист број 32; 18.12.2020. стр 720.
 4. Одлука о измени Одлуке о улицама, општинским и некатегорисаним путевима на територији општине Пландиште, Службени лист број 32; 18.12.2020. стр 724.

Одлуке из 2019. године:

 1. „Одлука о накнадама за коришћење јавних површина на територији Општине Пландиште“, Службени лист број 11; 18.04.2019. стр 215.
 2. „Одлука о престанку важења Одлуке о одређивању висине закупнине за коришћење Јавних површина и осталог земљишта у јавној својини за постављање привремених објеката“, Службени лист број 11; 18.04.2019. стр 221.
 3. „Одлука о изради измена и допуна Плана генералне регулације насеља Пландиште“, Службени лист број 29; 01.10.2019. стр 830.

Одлуке из 2018. године:

 1. „Одлука о правцу пружања Државних путева који пролазе кроз насеља на територији општине Пландиште“, Службени лист број 7; 16.03.2018. стр 97.
 2. „Одлука о  улицама,  општинским  и  некатегорисаним  путевима на  територији  Општине  Пландиште“, Службени лист број 25; 26.11.2018. стр. 650.

Одлуке из 2017. године:

 1. „Одлука о измени одлуке о утврђивању висине накнаде за установљење права службености на грађавинском земљишту у јавној својини Општине Пландиште“, Службени лист број 11; 30.03.2017. стр 353.
 2. „Одлука о изради Измена и допуна Просторног плана општине Пландиште“, Службени лист број 18; 28.06.2017. стр 499.
 3. „Одлука о висини закупнине за пословни простор“, Службени лист број 24; 06.10.2017. стр 621.
 4. „Одлука о грађавинском земљишту“ Службени лист број 24; 06.10.2017. стр 625.
 5. „Одлука о измени и допуни Одлуке о висини закупнине за пословни простор“, Службени лист број 34; 20.12.2017. стр 970.

Одлуке из 2016. године:

 1. „Одлука о доношењу измена и допуна Плана генералне регулације насеља Пландиште“, Службени лист број 23; 19.10.2016. стр 473.
 2. „Одлука о висини закупнине за пословни простор“, Службени лист број 23; 19.10.2016. стр 482.

Одлуке из 2015. године:

 1. „Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађавниског земљишта“ Службени лист број 3; 27.02.2015. стр 75.
 2. „Одлука о Географском информационом систему општине Пландиште“ Службени лист број 9; 29.05.2015. стр 133.
 3. „Одлука о изради и зменаи допуна Плана генералне регулације насеља Пландиште“ Службени лист број 10; 17.06.2015. стр 211.

Одлуке из 2014. године:

 1. „Одлука о доношењу Плана генералне регулације насеља Пландиште“ Службени лист број 9; 23.05.2014. стр 145.
 2. „Одлука о измени одлуке о висини закупнине за пословни простор“ Службени лист број 17; 26.09.2014. стр 326.
 3. „Одлуку о утврђивању висине накнаде за установљење права службености на грађавинском земљишту у јавној својини Општине Пландиште“ Службени лист број 21; 27.11.2014. стр 384.

Одлуке из 2013. године:

 1. „Одлука о укидању одлуке о грађавинском земљишту“ Службени лист број 7; 25.04.2013. стр 160.
 2. „Одлука о укидању одлуке о одређивању висине закупнине за грађавинско земљиште“ Службени лист број 7; 25.04.2013. стр 160.
 3. „Одлука о критеријумима за утврђивање наканде за уређење грађавинског земљишта“ Службени лист број 7; 25.04.2013. стр 170.
 4. „Одлука о одређивању висине закупнине за коришћење јавних површина и осталог земљишта у јавној својини за постављање привремених објеката“ Службени лист број 7; 25.04.2013. стр 177.
 5. „Одлука о висини закупнине за пословни простор“ Службени лист број 7; 25.04.2013. стр 180.
 6. „Одлуке о измени и допуни Одлуке о изради плана детаљне регулације насеља Пландиште“, Службени лист број 7; 25.04.2013. стр 184.
 7. „Одлука о оснивању јавног предузећа за грађавинско земљиште, локалне путеве и комуналну изградњу општине Пландиште“ Службени лист број 7; 25.04.2013. стр 195.

Одлуке из 2012. године:

 1. „Одлука о доношењу плана детањне регулације блока број 3 у Пландишту (проширење гробња)“ Службени лист број 9. 13.08.2012. стр. 131.
 2. „Одлука о доношењу Плана детаљне Регулације дела блока броја три у Пландишту (проширење гробља)“ Службени лист број 11. 16.10.2012. стр. 248.
 3. „Одлука о измени и допуни Одлуке о изради Плана генералне регулације насеља Пландиште“ Службени лист број 12. 16.10.2012. стр. 305.

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Одлуке из 2022. године:

 1. Одлука о измени одлуке о комуналном реду, Службени лист број 6; 24.02.2022.
 2. „Одлука о поверавању послова одржавања јавних зелених површина“Службени лист број 11; 20.05.2022. стр. 197.
 3. „Одлука о поверавању послова управљања, уређивања и одржавања пијаца“, Службени лист број 11; 20.05.2022. стр. 198.
 4. „Одлука о поверавању послова управљања, одржавања и санирања депонија“Службени лист број 11; 20.05.2022. стр. 199.
 5. „Одлука о поверавању послова дистрибуције воде“Службени лист број 11; 20.05.2022. стр. 200.

Одлуке из 2021. године:

1. Одлука о обављању делатности зоохигијене , Службени лист број 12; 25.05.2021. стр. 288.

 1. Одлука о условима и мерама за уклањање објеката, Службени лист број 13; 25.06.2021. стр. 314.

Одлуке из 2020. године:

 1. „Одлука о одржавању улица, путева и других јавних површина у зимском периоду“, Службени лист број 32; 18.12.2020. стр. 720.
 2. Одлука о пијацама, Службени лист број 32; 18.12.2020. год. ; стр. 726.
 3. Одлука о одржавању јавних зелених површинаСлужбени лист број 32; 18.12.2020. год. ; стр. 735.
 4. Одлука о умањењу цена закупнине за пословне просторе у јавној својини општине ПландиштеСлужбени лист број 32; 18.12.2020. год. ; стр. 742.
 5. „Одлука о измени одлуке о одређивању локације за одлагање инертног отпада“ Службени лист број 26; 16.10.2020. год. ; стр. 463.

Одлуке из 2019. године:

 1. „Одлука о измени одлуке о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено -пословним зградама на територији Општине Пландиште“, Службени лист број 11; 08.05.2019. стр. 225.
 2. „Одлука о погребним делатностим“, Службени лист број 11; 08.05.2019. стр. 227.
 3. Одлука о обављању делатности димничарских услуга, Службени лист број 38; 20.12.2019. стр. 1115.
 4. Одлука о измени Одлуке о сахрањивању и гробљима, Службени лист број 38; 20.12.2019. стр. 1125.
 5. Одлука о измени Одлуке о обезбеђивању јавног осветљења, Службени лист број 38; 20.12.2019. стр. 1127.
 6. Одлука о измени Одлуке о јавним паркиралиштима , Службени лист број 38; 20.12.2019. стр. 1129.
 7. Одлука о измени Одлуке о обављању делатности зоохигијене, Службени лист број 38; 20.12.2019. стр. 1131.

Одлуке из 2018. године:

 1. „Одлука о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда и накнаде за рад принудног управника у стамбено-пословним зградама на територији општине Пландиште“,  Службени лист број 8; 20.04.2018. стр. 186.
 2. „Одлука о јавним паркиралиштима“, Службени лист број 12; 15.06.2018. стр. 223.
 3. „Одлука о обезбеђивању јавног осветљења“, Службени лист број 12; 15.06.2018. стр. 233.
 4. „Одлука  о сахрањивању и гробљима“, Службени лист број 12; 15.06.2018. стр. 236.
 5. „Одлука о одређивању локације за одлагање инертног отпада“, Службени лист број 20; 17.09.2018. стр. 564.
 6. „Одлука о обављању делатности зоохигијене“, Службени лист број 25; 26.11.2018. стр. 647.
 7. „Одлука о утврђивању урбанистичких зона обавезног инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграде и зона обавезног одржавања спољног изгледа зграде“, Службени лист број 25; 26.11.2018. стр. 661.
 8. „Одлука о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда, поступку доделе средстава, проценту учешћа и условима под којим Општина Пландиште учествује у финансирању активности одржавања“, Службени лист број 28; 20.12.2018. стр. 750.

Одлуке из 2017. године:

 1. „Одлука о измени Одлуке о комуналном реду“, Службени лист број 11; 30.03.2017. стр 354.
 2. „Одлука о измени одлуке о јавном водоводу, Службени лист број 11; 30.03.2017. стр 359.
 3. „Одлука о измени Одлуке о одвођењу и пречишћавању отпадних и атмосферских вода“, Службени лист број 11; 30.03.2017. стр 361.
 4. „Одлука о измени Одлуке о сахрањивању и гробљима“, Службени лист број 11; 30.03.2017. стр 363.
 5. „Одлука о условима за држање и заштиту кућних љубимаца и домаћих животиња на територији општине Пландиште“, Службени лист број 18; 28.06.2017. стр 503.
 6. „Одлука о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено- пословним зградама на територији општине Пландиште“, Службени лист број 34; 20.12.2017. стр 953.
  „Исправка Одлуке о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено- пословним зградама на територији Општине Пландиште“, Службени лист број 5; 01.03.2019. стр 96.

Одлуке из 2015. године:

 1. „Одлука о јавном водоводу“Службени лист број 10; 17.06.2015. стр 215.

Одлуке из 2014. године:

 1. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналном реду“ , Службени лист број 20; 06.11.2014. стр 369.
 2. „Одлука о сахрањивањима и гробљима“Службени лист број 23; 29.12.2014. стр 454.

Одлуке из 2013. године:

 1. „Одлука о комуналном реду“ Службени лист број 7; 25.04.2013. стр 118.
 2. „Одлука о одвођењу и пречишћавању отпадних вода и атмосферских вода“ Службени лист број 11; 12.06.2013. стр 306.

Одлуке из 2012. године:

 1. „Одлука о аутотакси превозу“ Службени лист број 16. 18.20.2012. стр. 382.
 2. „Одлука о рангирању саобраћајница на територији општине Пландиште за полагање практичног испита и практичне обуке кандидата за возаче“ Службени лист број 16. 18.20.2012. стр. 389.

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Одлуке из 2020. године:

Одлуке из 2019. године:

 1. „Одлука о престанку важења Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине“, Службени лист број 11; 18.04.2019. стр 221.

Одлуке из 2018. године:

 1. „Одлукa o измени Oдлуке о заштити Споменика природе „Парк Дворца Јагодић“, Службени лист број 28; 20.12.2018. стр 749.

Одлуке из 2016. године:

 1. „Одлука о усвајању Локалног плана управљања отпадом Општине Пландиште за период од 2017. – 2027. године“, Службени лист број 27; 22.12.2016. стр 579.

Одлуке из 2015. године:

 1. „Одлука о измени Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине“, Службени лист број 3; 27.02.2015. стр 74.
 2. „Одлука о измени Одлуке о заштити споменика природе „Стари парк у Великом Гају“, Службени лист број 9; 29.05.2015. стр 138.
 3. „Одлука о измени Одлуке о заштити споменика природе „Парк дворца Јагодић“, Службени лист број 9; 29.05.2015. стр 139.
 4. „Одлука о измени Одлуке о висини трошкова у поступку процене утицаја на животну средину“, Службени лист број 9; 29.05.2015. стр 140.


Одлуке из 2013. године:

 1. „Одлука о накнади и унапређивање животне средине“, Службени лист број 5; 26.02.2013. стр 79.
 2. „Одлука о заштити споменика природе „ Стари Парк у Великом Гају“, Службени лист број 10; 12.06.2013. стр 195.
 3. „Одлука о заштити споменика Природе „Парк дворац Јагодић“, Службени лист број 10; 12.06.2013. стр 243.

ПОЉОПРИВРЕДА

Одлуке из 2022. године:

 1. „Одлука о расписивању Јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Пландиште“, Службени лист број 7: 28.03.2022., стр. 116.
 2.  Одлука о расписивању Јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Пландиште, Службени лист број 2; 13.01.2022. стр. 7.

Одлуке из 2021. године:

 1. „Одлука о расписивању Јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Пландиште“, Службени лист број 2; 02.02.2021. стр. 21.
 2. Одлука о расписивању Јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Пландиште, Службени лист број 9; 13.05.2021. стр. 150.

Одлуке из 2020. године:

 1. Одлука о расписивању Јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Пландиште , Службени лист број 10; 16.04.2020. стр. 154.

Одлуке из 2019. године:

 1. „Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Пландиште“, Службени лист број 5; 01.03.2019. стр. 78.
 2. „Одлука o расписивању Јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Пландиште са Огласом за прикупљање писаних  понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Пландиште, Службени лист број 32; 04.11.2019. стр. 902.

Одлуке из 2018. године:

 1. „Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Пландиште“ , Службени лист број 7; 16.03.2018. стр. 112.
 2. „Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања на коришћење без надокнаде пољопривредног земљишта у државној својини“, Службени лист број 17; 10.08.2018. стр. 453.
 3. „Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Пландиште“, Службени лист број 23; 17.10.2018. стр. 586.

Одлуке из 2017. године:

 1. „Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Пландиште“ Службени лист број 27; 17.10.2017. стр. 794.

Одлуке из 2016. године:

 1. „Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Пландиште“ Службени лист број 20; 29.08.2016. стр. 425.
 2. „Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Пландиште“ Службени лист број 25; 18.11.2016. стр. 534.


Одлуке из 2012. године:

 1. „Одлука о заштити пољопривредног земљишта, усева, засада, пољских путева и канала од пољске штете“ Службени лист број 16; 18.12.2012. стр. 401.

ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Одлуке из 2022. године:

 1. Одлука о образовању јединица цивилне заштите опште намене и јединица за узбуњивање општине Пландиште, Службени лист број 19. 21.07.2022.

Одлуке из 2020. године:

 1. „Одлука о ослобађању плаћања закупнине за пословне просторе у јавној својини Општине Пландиште за време трајања ванредног стања“, Службени лист број 9. 08.04.2019.  стр. 151.

Одлуке из 2019. године:

 1. „Одлука о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Пландиште“, Службени лист број 33. 18.11.2019.  стр. 929.
 2. „Одлука о образовању јединица цивилне заштите опште намене и постављењу повереника и заменика повереника на територији општине Пландиште“, Службени лист број 33. 18.11.2019.  стр. 937.

Одлуке из 2017. године:

 1. „Одлука о прихватању иницијативе за успостављање сарадње и удруживања са градовима и општинама у сливу Горњи Дунав – леве притоке – Банатски водотоци“Службени лист број 24. 06.10.2017.  стр. 620.

Одлуке из 2016. године:

 1. „Одлука о измени Одлуке о формирању Штаба за ванредне ситуације“, Службени лист број 16. 08.06.2016.  стр. 326.

Одлуке из 2015. године:

 1. „Одлука о измени одлуке о формирању штаба за ванредне ситуације“, Службени лист број 22. 23.12.2015. стр. 442.

Одлуке из 2013. године:

 1. „Одлука о измени и допуни Олуке о формирању штаба за ванредне ситуације“ Службени лист број 21. 20.12.2013. стр 490.

Одлуке из 2012. године:

 1. „Одлука о формирању штаба за ванредне ситуације“ Службени лист број 10. 28.08.2012. стр. 204
 2. „Одлука о организацији и финансирању Цивилне заштите на територији општине Пландиште“ Службени лист број 11. 16.10.2012. стр. 235
 3. „Одлука о образовању повереника и јединица Цивилне заштите на територији општине Пландиште“ Службени лист број 11. 16.10.2012. стр. 244
 4. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о формирању Штаба за ванредне Ситуације“ Службени лист број 11. 16.10.2012. стр. 247
 5. „Одлука о одређивању оспособњених предузећа и других правних лица за заштиту и спасавање на територији општине Пландиште“ Службени лист број 14. 20.11.2012. стр. 345

ИНФОРМИСАЊЕ

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА

Одлуке из 2022. године:

 1. „Одлука о спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа „Полет“ Пландиште“Службени лист број 11; 20.05.2022. стр 203.

Одлуке из 2021. године:

Одлуке из 2020. године:

 1. Одлука о улагању непокретности у јавној својини општине Пландиште и повећању основног капитала Јавног предузећа „Полет“ Пландиште, Службени лист број 15; 27.05.2020. стр 238.
 2. Одлука о измени Оснивачког акта Јавног предузећа „Полет“ Пландиште, Службени лист број 15; 27.05.2020. стр 240.
 3. Исправка Одлуке о улагању непокретности у јавној својини општине Пландиште и повећању основног капитала Јавног предузећа „Полет“ Пландиште , Службени лист број 21; 29.07.2020. стр 298.

Одлуке из 2019. године:

 1. „Одлука о поступку предлагања кандидата за чланове надзорног одбора Јавног предузећа чији је оснивач Општина Пландиште“, Службени лист број 16; 21.06.2019. стр 385.

Одлуке из 2018. године:

 1. „Одлука о суоснивању Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево“, Службени лист број 8; 20.04.2018. стр 180.
 2. „Одлукa о ценама комуналниx услуга Јавног предузећа „Полет“ Пландиште“, Службени лист број 25; 26.11.2018. стр 711.
  „Решење о давању сагласности на одлуку Јавног предузећа „Полет“ Пландиште о ценама комуналних услуга“, Службени лист број 25; 26.11.2018. стр 710.

Одлуке из 2017. године:

 1. „Одлука о измени оснивачког акта Јавног предузећа “Полет” Пландиште“, Службени лист број 6; 07.02.2017. стр 407.
 2. „Одлука суоснивању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање “Завод за урбанизам Војводине” Нови Сад“, Службени лист број 9. 09.03.2017. стр 235.
 3. „Одлука о спровођењу Јаног конкурса за избор директора Јавног предузећа “Полет” Пландиште“, Службени лист број 9. 09.03.2017. стр 241.

Одлуке из 2016. године:

 1. „Одлука о давању сагласности на иницијативу Јавног предузећа “Полет” Пландиште, упућену Влади Републике Србије“, Службени лист број 19; 05.08.2016. стр 407.


Одлуке из 2013. године:

 1. „Одлука о промени оснивачког акта Друштвено јавног комуналног предузећа „Полет“ Пландиште“, Службени лист број 7; 25.04.2013. стр 186.
 2. „Одлука о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Полет“ Пландиште“, Службени лист број 11; 25.06.2013. стр 317.
 3. „Одлуку о измени и допуни одлуке о промени оснивачког акта друштвеног јавног комуналног предузећа „Полет“ Пландиште“, Службени лист број 14; 24.09.2013. стр 360
 4. „Одлука о утврђивању месечне накнаде за рад члановима Надзорног одбора ЈКП „Полет“ Пландиште“, Службени лист број 21; 20.12.2013. стр 491.

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Одлуке из 2019. године:

 1. „Одлука о месним заједницама“, Службени лист број 11; 18.04.2019. стр 191.

Одлуке из 2017. године:

 1. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о месним заједницама“, Службени лист број 24; 06.10.2017. стр 617.

Одлуке из 2013. године:

 1. „Одлука о месним заједницама“, Службени лист број 11; 25.06.2013. стр 293.

САРАДЊА СА ДРУГИМ ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА

Scroll to Top