ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

ЛИСТУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ИЗ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА (ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА) У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ од 31.05.2024. ГОДИНЕ

ЛИСТА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ИЗ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА (ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА) У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ОД 22.04.2024 ГОДИНЕ

ЛИСТA ГРАЂАНА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ИЗ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНAЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2023.ГОДИНУ

ПРИЈЕМ ЖАЛБИ У СКЛАДУ СА ПРОЈЕКТОМ „ЧИСТА ЕНЕРГИЈА И ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТИ ЗА ГРАЂАНЕ У СРБИЈИ–ПРОЈЕКАТ  SURCE“

JАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТОПИРАН

На основу члана 18. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа и станова у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“, број: 110-1/2023-III од 15.08.2023. године и Решења Општинског већа општине Пландиште о расписивању јавног позива за доделу бесповратних средстава домаћинствима за енергетску санацију породичних кућа и станова број 317-10/2023-III од 29.09.2023. објављује се ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2023. ГОДИНУ.

Комплетан текст Јавног позива можете преузети ОВДЕ.

Прилог 1 – ПРИЈАВА

Прилог 2 – Информација о потребној техничкој документацији за примену мера енергетске санације и законској регулативи по којој се изводе радови (попуњава ЈЛС – Комисија за реализацију мера енергетске санације уз помоћ органа надлежног за грађевинске послове)

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА (ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА) У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу Одлуке општинског већа о расписивању Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Пландиште број 317-7/2023-III од 23.08.2023. године ( у даљем тексту: Одлука) и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“ број 110-1/2023-III од 15.08.2023 године ( у даљем тексту: Правилник),  општина Пландиште,  дана 24.08.2023. године расписује Jавни позив за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Пандиште.

Комплетан текст Јавног позива можете преузети овде.

Неопхода документација:

– Прилог 1: Пријава;

– Прилог 2: Изјава;

– Прилог 3: Потребна техничка документација;

– Прилог 4: Контролна листа плана за управљање животном средином и социјалним питањим

ЛОКАЛНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ

Scroll to Top