Одлука о организацији Општинске управе

Одлуку о организацији Општинске управе општине Пландиште (2020) можете погледати овде.

Одлуку о организацији Општинске управе општине Пландиште можете погледати овде.

Одлуку о измени Одлуке о организацији Општинске управе општине Пландиште можете погледати овде.

Одлуку о измени Одлуке о организацији Општинске управе општине Пландиште можете погледати овде.
Организациона структура – Графички Приказ