ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Одлуку о организацији Општинске управе општине Пландиште („Сл.лист бр 4/2023“, 01.03.2023.) можете погледати овде.

Одлуку о организацији Општинске управе општине Пландиште (2020) можете погледати овде.

Одлуку о организацији Општинске управе општине Пландиште можете погледати овде.

Одлуку о измени Одлуке о организацији Општинске управе општине Пландиште можете погледати овде.

Одлуку о измени Одлуке о организацији Општинске управе општине Пландиште можете погледати овде.

У ОКВИРУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ СЕ ОБРАЗУЈУ:

  • Унутрашње организационе јединице

1. Одељење за привреду, локално-економски развој, финансије и буџет и локалну пореску администрацију;

2. Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, комунално стамбене послове, инспекцијске послове и пољопривреду;

3. Одељење за друштвене делатности и послове органа општине;

4. Одељење за општу управу, људске ресурсе и заједничке послове;

  • Посебне организационе јединице

1. Кабинет Председника општине;

Организациона структура – Графички Приказ

Scroll to Top