Буџет за 2016. годину

  1. “Одлука о буџету општине Пландиште за 2016. годину” Службени лист број 23; 23.12.2015. стр. 457
  2. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2016. годину (први допунски буџет)“, Службени лист број 17; 27.06.2016. стр 380.
  3. „Исправка Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2016. годину (први допунски буџет)“, Службени лист број 18; 06.07.2016. стр 404.
  4. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2016. годину (други допунски буџет)“, Службени лист број 23; 19.10.2016. стр 452.
  5. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2016. годину (трећи допунски буџет)“, Службени лист број 27; 22.12.2016. стр 580.
  1. Извештај о извршењу Одлуке о буџету за период јануар – јун 2016. године.
  2. Извештај о извршењу Одлуке о буџету за период јануар – септембар 2016. године.
  3. „Одлука о завршном рачуну буџета општине Пландиште за 2016. годину“, Службени лист број 18; 28.06.2017. стр 460.

Државна ревизорска институција извршила је ревизију над сујектом Општине Пландиште за 2016. годину.

Компелтан Послеревизорски извештај о мерама исправљања општине Пландиште можете погледати овде.

Општина Пландиште за 2016. годину није добила средства по основу донација, програма бесповратне помоћи, кредита и других извора финансирања.

Scroll to Top