ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ

 Јавно предузеће „Полет“ Пландиште

   Адреса: Обилићева 15
Rezultat slika za icons png address  Место: 26360 Пландиште
   Телефон: 013/861-161
   Е-пошта: e-posta@polet.org.rs
Related image Web сајт: www.polet.org.rs

 Дом здравља „1 октобар“ Пландиште

 Адреса: Карађорђева бр.13
Rezultat slika za icons png address Место:  26360 Пландиште
 Телефон:013/ 861-230
 E-пошта: dom.zdravlja@hemo.net
Related image Web сајт: www.dzplandiste.rs


Дом за душевно оболела лица „1 октобар“ Стари Лец

 Адреса: Сутјеска бр. 1
Rezultat slika za icons png address Место: 26371 Стари лец
 Телефон:013/874-006
 E-пошта: domlec@ptt.rs
Related image Web сајт: www.dom1oktobarstarilec.rs


Центар за социјални рад Пландиште

 Адреса: Војводе Путника бр. 38
Rezultat slika za icons png address Место: 26360 Пландиште
 Телефон:013/861-025
 E-пошта: csrplandiste@yahoo.com


Црвени крст Пландиште

 Адреса: Војводе Путника бр. 60
Rezultat slika za icons png address Место: 26360 Пландиште
 Телефон:013/861-862
 E-пошта: ckplandiste@yahoo.com

Културно образовни центар “Вук Караџић” Пландиште

 Адреса: Војводе Путника бр.  58/2
Rezultat slika za icons png address Место: 26360  Пландиште
 Телефон: 013/862-318
E-пошта kultura.plandiste@hotmail.com

 

Народна библиотека “Пландиште”

 Адреса: Војводе Путника бр. 58
Rezultat slika za icons png address Место: 26360  Пландиште
 Телефон: 013/862-234
 E-пошта: plandbibl@hemo.net

Основнa школа „Доситеј Обрадовић“ Пландиште

 Адреса: Војводе Путника бр. 60
Rezultat slika za icons png address Место: 26360 Пландиште
 Телефон: 013/861-615
 E-пошта: skolapl@open.telekom.rs
Related image Web сајт: www.dositejobradovicplandiste.edu.rs

 

Основна школа „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда

 Адреса: Маршала Тита бр. 116
Rezultat slika za icons png address Место: 26366 Велика Греда
 Телефон: 013/ 865 – 003
 E-пошта:  skolavg@open.telekom.rs
Related image Web сајт: osjovansterijapopovic.nasaskola.rs

 

Основна школа „Јован Јовановић Змај“ Хајдучица

 Адреса: Валентова бр. 3
Rezultat slika za icons png address Место: 26370  Хајдучица
 Телефон: 013/864-223
 E-пошта: oshajducica@open.telekom.rs
Related image Web сајт: www.jjzmaj-ha.edu.rs

Дечији вртић „Срећно детињство“ Пландиште

 Адреса: Карађорђева бб
Rezultat slika za icons png address Место: 26360 Пландиште
 Телефон:013/ 861-216
 E-пошта: vrticp@hemo.net

Scroll to Top