ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ЗА 2020. ГОДИНУ

 

 

 

 

 

Овде можете погледати и преузети сва документа која се односе на подстицање програма и пројеката од јавног интереса које реализују Органицације цивилног друштва општине Пландиште за 2020. годину. 

Опширније о суфинансирању програма и пројеката за 2020. годину

 

 

 

ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ЗА 2019. ГОДИНУ

 

 

 

 

 

Овде можете погледати и преузети сва документа која се односе на подстицање програма и пројеката од јавног интереса које реализују Органицације цивилног друштва општине Пландиште за 2019. годину. 

 

ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ЗА 2018. ГОДИНУ

Овде можете погледати и преузети сва документа која се односе на подстицање програма и пројеката од јавног интереса које реализују Органицације цивилног друштва општине Пландиште за 2018. годину. 

 

ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈА РЕАЛИЗУЈУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ЗА 2017. ГОДИНУ

Овде можете погледати и преузети сва документа која се односе на подстицање програма и пројеката од јавног интереса које реализују Органицације цивилног друштва општине Пландиште за 2017. годину.