Буџет за 2013. годину

  1. „Одлука о буџету Општине Пландиште за 2013. годину“ Службени лист број 16; 18.20.2012. стр. 367
  2. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2013. годину (први допунски буџет)“ Службени лист број 11; 25.06.2013. стр 277.
  3. „Одлуку о изменама и допунама одлуке у буџету општине Пландиште за 2013. годину (други допунски буџет)“ Службени лист број 14; 24.09.2013. стр 343.
  4. „Одлука о изменама и допунама буџета Општине Пландиште за 2013. годину (трећи допунски буџет)“ Службени лист број 21; 28.11.2013. стр 449.
  1. „Одлука о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна Буџета општине Пландиште за 2013. годину“ Службени лист број 5; 28.02.2014. стр 78.
  2. „Одлука о завршном рачуну буџета општине Пландиште за 2013. годину“ Службени лист број 12; 30.06.2014. стр 253.

Општина Пландиште за 2013. годину није добила средства по основу донација, програма бесповратне помоћи, кредита и других извора финансирања.

Scroll to Top