ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА

Грађевински инспектор: Горица Стефановић

Телефон:013/861-033, 013/861-904
Факс:013/861-134
Радно време: радним даном 07.00-15.00
Адреса: Војводе Путника  38, Пландиште
Е-маил: gorica.stefanovic@plandiste-opstina.rs

Грађевинска инспекција врши инспекцијски надзор над изградњом објеката у складу са Законом о планирању и изградњи.

Захтев за излазак грађевинског инспектора можете преузети овде.

 КОНТРОЛЕНЕ ЛИСТЕ

Контролна листа – пријава радова

Контролна листа – пријава по члану 145.

Контролна листа – контрола темеља

Контролна листа – контрола конструкције

Контролна листа – употребна дозвола

СТРАТЕШКИ ПЛАН ГРАЂЕВИНСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

Стратешки план Грађевинске инспекције за период од 2022. године до 2025. године можете погледати овде.

Стратешки план Грађевинске инспекције за период од 2018. године до 2020. године можете погледати овде.

ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА

План рада инспекцијског надзора Грађевинске инспекције за 2024. годину можете погледати овде.

Сагласност надлежног Министарства на План рада инспекцијског надзора Грађевинске инспекције за 2024. годину можете погледати  овде.

План рада инспекцијског надзора Грађевинске инспекције за 2023. годину можете погледати овде.

Сагласност надлежног Министарства на План рада инспекцијског надзора Грађевинске инспекције за 2022. годину можете погледати  овде.

План рада инспекцијског надзора Грађевинске инспекције за 2022. годину можете погледати овде.

Сагласност надлежног Министарства на План рада инспекцијског надзора Грађевинске инспекције за 2021. годину можете погледати  овде.

План рада инспекцијског надзора Грађевинске инспекције за 2021. годину можете погледати  овде.

Полугодишњи план рада инспекцијског надзора Грађевинске инспекције 01.07.2020. – 31.12.2020. године можете погледати  овде.

План рада инспекцијског надзора Грађевинске инспекције за 2020. годину можете погледати  овде.

План рада инспекцијског надзора Грађевинске инспекције за 2019. годину можете погледати  овде.

План рада инспекцијског надзора Грађевинске инспекције за 2018. годину можете погледати овде.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ

Годишњи извештај Грађавинског инспектора за 2022. годину можете погледати  овде.

Годишњи извештај Грађавинског инспектора за 2021. годину можете погледати  овде.

Годишњи извештај Грађавинског инспектора за 2020. годину можете погледати  овде.

Годишњи извештај Грађавинског инспектора за 2019. годину можете погледати  овде.

Годишњи извештај Грађавинског инспектора за 2018. годину можете погледати  овде.

Годишњи извештај Грађавинског инспектора за 2017. годину можете погледати  овде.

Scroll to Top