Буџет за 2014. годину

  1. „Одлука о буџету Општине Пландиште за 2014. годину“ Службени лист број 21; 20.12.2013. стр 446.
  2. „Одлука о изменама и допунама одлуке о буџету општине Пландиште за 2014. годину (Први допунски буџет)“ Службени лист број 12; 30.06.2014. стр 265.
  3. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2014. годину (Други допунски буџет)“ Службени лист број 21; 27.11.2014. стр 373.
  4. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2014. годину (трећи допунски буџет)“ Службени лист број 23; 29.12.2014. стр 409.
  1. Извештај о извршењу Одлуке о буџету за период јануар – јун 2014. године.
  2. Извештај о извршењу Одлуке о буџету за период јануар – септембар 2014. године.
  1. „Одлука о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Пландиште за 2014. годину“ Службени лист број 3; 27.02.2015. стр 73.
  2. „Одлука о завршном рачуну буџета општине Пландиште за 2014. годину“ Службени лист број 10; 17.06.2015. стр 180.

Општина Пландиште за 2014. годину није добила средства по основу донација, програма бесповратне помоћи, кредита и других извора финансирања.

Scroll to Top