Адреса: Карађорђева бб
Rezultat slika za icons png address Место: 26360 Пландиште
 Телефон:013/ 861-216
 E-пошта: vrticp@hemo.net

 


Статут Предшколске установе "Срећно детињство" Пландиште

Статут Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште можете погледати овде.

Измене и допуне Статута Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште можете погледати овде.


Директор Предшколске установе "Срећно детињство" Пландиште

Директорка Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште је Лиа Скумпија.

Управни одбор Предшколске установе "Срећно детињство" Пландиште

Чланови Управног одбора

Представници локалне самоуправе:

1. Ленуца Богдановић
2. Душица Босанкић
3. Мирјана Ангеловски

Представници запослених:

4. Оливера Гојковић
5. Бојана Зизовски
6. Мирјана Штулић

Предсетавници родитеља:

7. Марина Бундало Спасевски
8. Драган Бјељац
9. Весна Борисављевић


План рада Предшколске установе "Срећно детињство" Пландиште

План рада Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште за 2019./2020. годину можете погледати овде.

План рада Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште за 2018./2019. годину можете погледати овде.

План рада Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште за 2017./2018. годину можете погледати овде.

Извештај о раду Предшколске установе "Срећно детињство" Пландиште

Извештај о раду Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште Пландиште за 2018./2019. годину можете погледати овде.

Извештај о раду Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште Пландиште за 2017./2018. годину можете погледати овде.

Извештај о раду Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште Пландиште за 2016./2017. годину можете погледати овде.

Финансијски План рада Предшколске установе "Срећно детињство" Пландиште

Финансијски План рада Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште за 2019. годину можете погледати овде.

Финансијски План рада Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште за 2018. годину можете погледати овде.

Финансијски извештај Предшколске установе "Срећно детињство" Пландиште

Финансијски извештај Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште за 2017. годину можете погледати овде.

Финансијски извештај Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште за 2018. годину можете погледати овде.


Мрежа предшколских установа општине Пландиште

Одлуку о Мрежи предшколских установа на територији општине Пландиште можете погледати овде.