Пословник о раду Скупштине Општине

Пословник Скупштине општине Пландиште (Службени лист бр. 35, стр. 961; 05.12.2019.)

Пословник о раду Скупштине општине Пландиште (Службени лист бр. 19, стр. 267; 28.10.2008.)

Одлуку о изменама и допунама Пословника о раду Скупштине општине Пландиште (Службени лист бр. 10, стр. 177; 17.06.2015.)

Scroll to Top