ПРОСВЕТНА ИНСПЕКЦИЈА

Контакт:

Related image   Просветни инспектор: Татјана Ђорђијевски

   Телефон: 013/861-033
   Факс: 013/861-134
   Е-пошта: tatjana.djordjijevski@plandiste-opstina.rs

 

Више о Просветној инспекцији можете погледати овде.

 

Контролне листе, у складу са Законом о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 36/15) јесу документ који садржи списак приоритетних питања провере и других радњи за које је инспекција овлашћена, одређених према тежини могућих штетних последица у одређеној области сагласно правилима о процени ризика, и предмет и обим провере. Контролне листе нису непромењиве, односно инспекција има обавезу да најмање два пута годишње преиспитује њихову садржину и, ако утврди да је то оправдано, да је мења и допуњава.

 

1. Контролна листа – Предшколска установа

2. Контролна листа – Основна школа

Стратешки план Просветне инспекције општине Пландиште за период од 2018. године до 2020. године можете погледати овде.

План инспекцијског надзора за 2021./2022. годину можете погледати овде.

План инспекцијског надзора за 2020./2021. годину можете погледати овде.

План инспекцијског надзора за 2019./2020. годину можете погледати овде.

План инспекцијског надзора за 2018./2019. годину можете погледати овде.

План инспекцијског надзора за 2017./2018. годину можете погледати овде.

Годишњи извештај Просветног инспектора за 2019. годину можете погледати овде.

Годишњи извештај Просветног инспектора за 2017. годину можете погледати овде.

 

 

Scroll to Top