ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

Овде можете добити потребне информације које се односе на послове Локалне пореске администрације

 

Пријава за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине

Пријава за утврђивање обавезе по основу локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору

Захтев за издавање пореског уверења физичком лицу

Захтев за издавање пореског уверења правном лицу-предузетнику

Захтев за повраћај више/погрешно уплаћених јавних прихода

Захтев за прекњижавање

Пореска пријава о утврђеном порезу на имовину ППИ1

Пореска пријава о утврђеном порезу на имовину ППИ2

 

Контакт:

Шеф одсека за локалну пореску администрацију: Александар Савков
Телефон: 013/861-033, 013/862-298
Факс: 013/861-134
Радно време: радним даном 07.00-15.00
Адреса: Војводе Путника 38, Пландиште   (канцеларија број 5)
Е-маил: aleksandar.savkov@plandiste-opstina.rs
Е-маил: jadranka.graovac@plandiste-opstina.rs

 

Услужни центар:

Телефон: 013/862-308
Е-маил: lokalna.poreska@plandiste-opstina.rs
Радно време: радним даном 08.00-13.00
Адреса: Војводе Путника 38, Пландиште   (шалтер број 4)

 

Scroll to Top