Одборници Скупштине општине Пландиште

Горан Доневски– председник Скупштине општине
Рођен 1978. године, Дипломирани економиста

Адријана Микша
Рођена 1981. године, Доктор специјалиста

Надежда Милановић
Рођена 1952. године, Индустријски шивач

Анђелко Мишељић
Рођен 1957. године, Гимназија

Горан Микулић
Рођен 1965. Године, Предузетник

Ана Марија Пинтер
Рођен 1982. године, Дипломирани економиста

Биљана Максимовски
Рођена 1981. године, Лаб. Техничар

Дејан Борисављевић
Рођен 1989. године, Мастер инж. индустријског инжењерства

Владан Младеновић– заменик председника Скупштине општине
Рођен 1971. године, Војна гимназија – општи смер

Жељко Јакововић
Рођен 1970. године, Металург

Мануела Корња
Рођена 1970. године, Хемијски техничар

Олина Родић
Рођена године, Текстилни техничар

Страхиња Брекић
Рођен 1990. године, Дипломирани правник

Љубомир Ракић
Рођен 1989. године, Спец. струк. инж. електротехнике и рачунара

Владана Илијевски
Рођен 2000. године, Економски техничар

Сава Савков
Рођен 1961. године, Дипломирани ветеринар

Михај Микша
Рођена 1962. године, Дипломирани професор разредне наставе

Данило Лукић
Рођен 1976. године, Дипломирани правник

Драгана Лукић Цветановић
Рођена 1977. године, Правник

Scroll to Top