Актуелне Јавне набавке добара, радова и услуга можете погледати овде.

Управи за јавне набавке можете приступити овде.

Порталу јавних набавки за Општинску управу Пландиште можете приступити овде.

Правилник о Набавкама у Општинској управи општине Пландиште можете погледати овде.

План јавних набавки за 2022. годину

Закључак о усвајању Плана јавних набавки за 2022. годину можете погледати овде.

План набавки за 2022. годину на које се не примењује Закон о јавним набавкама можете погледати овде.

План Јавних набавки за 2022. годину можете погледати овде.

 

План јавних набавки за 2021. годину

Закључак о усвајању Плана јавних набавки за 2021. годину можете погледати овде.

План набавки за 2021. годину на које се не примењује Закон о јавним набавкама можете погледати овде.

План Јавних набавки за 2021. годину можете погледати овде.

Закључак о усвајању Прве измене и допуне Плана јавних набавки за 2021. годину; 
Прва измена и допуна Плана јавних набавки за 2021. годину;

Закључак о усвајању Друге измене и допуне Плана јавних набавки за 2021. годину;
Друга измена и допуна Плана јавних набавки за 2021. годину;

Закључак о усвајању Треће измене и допуне Плана јавних набавки за 2021. годину;
Трећа измена и допуна Плана јавних набавки за 2021. годину;

Закључак о усвајању Четврте измене и допуне Плана јавних набавки за 2021. годину;
Четврта измена и допуна Плана јавних набавки за 2021. годину;

Закључак о усвајању Пете измене и допуне Плана јавних набавки за 2021. годину;
Пета измена и допуна Плана јавних набавки за 2021. годину;

Закључак о усвајању Шеста измене и допуне Плана јавних набавки за 2021. годину;
Шеста измена и допуна Плана јавних набавки за 2021. годину;

Закључак о усвајању Седме измене и допуне Плана јавних набавки за 2021. годину;
Седма измена и допуна Плана јавних набавки за 2021. годину;

Закључак о усвајању Осме измене и допуне Плана јавних набавки за 2021. годину;
Осма измена и допуна Плана јавних набавки за 2021. годину;

Закључак о усвајању Девете измене и допуне Плана јавних набавки за 2021. годину;
Девета измена и допуна Плана јавних набавки за 2021. годину;

План јавних набавки за 2020. годину

Закључак о усвајању Плана јавних набавки за 2020. годину можете погледати овде.

План набавки за 2020. годину на које се не примењује Закон о јавним набавкама можете погледати овде.

План Јавних набавки за 2020. годину можете погледати овде.

Закључак о усвајању Прве измене и допуне Плана јавних набавки за 2020. годину;
Прва измена и допуна Плана јавних набавки за 2020. годину;
Друга измена и допуна Плана јавних набавки за 2020. годину;
Тређа измена и допуна Плана јавних набавки за 2020. годину;

План јавних набавки за 2019. годину

Закључак о усвајању Плана јавних набавки за 2019. годину можете погледати овде.

План набавки за 2019. годину на које се не примењује Закон о јавним набавкама можете погледати овде.

План Јавних набавки за 2019. годину можете погледати овде.

Закључак о усвајању Прве измене и допуне Плана јавних набавки за 2019. годину;
Прва измена и допуна Плана јавних набавки за 2019. годину;
Техничка исправка Прве измене и допуне Плана јавних набавки за 2019. годину;

Закључак о усвајању Друге измене и допуне Плана јавних набавки за 2019. годину;
Друга измена и допуна Плана јавних набавки за 2019. годину;
Исправка Закључка о усвајању Друге измене и допуне плана јавних набавки за 2019. годину;

Закључак о усвајању Треће измене и допуне Плана јавних набавки за 2019. годину;
Трећа измена и допуна Плана јавних набавки за 2019. годину;

Закључак о усвајању Четврте измене и допуне Плана јавних набавки за 2019. годину;
Четврта измена и допуна Плана јавних набавки за 2019. годину;
Техничка исправка Четврте измене и допуне Плана јавних набавки за 2019. годину;

Закључак о усвајању Пете измене и допуне Плана јавних набавки за 2019. годину;
Пета измена и допуна Плана јавних набавки за 2019. годину;

Закључак о усвајању Шесте измене и допуне Плана јавних набавки за 2019. годину;
Шеста измена и допуна Плана јавних набавки за 2019. годину;

Закључак о усвајању Седме измене и допуне Плана јавних набавки за 2019. годину;
Седма измена и допуна Плана јавних набавки за 2019. годину;

Закључак о усвајању Осме измене и допуне Плана јавних набавки за 2019. годину;
Осма измена и допуна Плана јавних набавки за 2019. годину;

Закључак о усвајању Девете измене и допуне Плана јавних набавки за 2019. годину;
Девета измена и допуна Плана јавних набавки за 2019.годину;

План јавних набавки за 2018. годину

План јавних набавки за 2018. годину;

Прва измена и допуна Плана јавних набавки за 2018. годину;
Друга измена и допуна Плана јавних набавки за 2018. годину;
Трећа измена и допуна Плана јавних набавки за 2018. годину;
Четврта измена и допуна Плана јавних набавки за 2018. годину;
Пета измена и допуна Плана јавних набавки за 2018. годину;
Шеста измена и допуна Плана јавних набавки за 2018. годину;
Седма измена и допуна Плана јавних набавки за 2018. годину;
Осма техничка исправка Седме измене и допуне Плана јавних набавки за 2018. годину;
Осма измена и допуна Плана јавних набавки за 2018. годину;
Девета измена Плана јавних набавки за 2018. годину;
Техничка исправка Девете измене и допуне Плана јавних набавки за 2018. годину;
Десета измена и допуна Плана јавних набавки за 2018. годину;
Једанаеста измена и допуна Плана јавних набавки за 2018. годину;
Дванаеста измена и допуна Плана јавних набавки за 2018. годину;

Извршење плана Јавних набавки за 2018. годину;
Извештај о извршењу Јавних набавки за 2018. годину;
Извештај о извршењу Јавних набавки за 2018. годину (Екстерна ревизија);

План јавних набавки за 2017. годину

План јавних набавки за 2017. годину;

Закључак о усвајању Прве измене Плана јавних набавки за 2017. годину;
Прва измена и допуна Плана јавних набавки за 2017. годину;
Друга измена и допуна Плана јавних набавки за 2017. годину;
Трећа измена и допуна Плана јавних набавки за 2017. годину;
Четврта измена и допуна Плана јавних набавки за 2017. годину;
Пета измена и допуна Плана јавних набавки за 2017. годину;
Шеста измена и допуна Плана јавних набавки за 2017. годину;
Седма измена и допуна Плана јавних набавки за 2017. годину;
Осма измена и допуна Плана јавних набавки за 2017. годину;
Девета измена и допуна Плана јавних набавки за 2017. годину;
Десета измена и допуна Плана јавних набавки за 2017. годину;
Једанаеста измена и допуна Плана јавних набавки за 2017. годину;
Дванаеста измена и допуна Плана јавних набавки за 2017. годину;
Тринаеста измена и допуна Плана јавних набавки за 2017. годину;
Четрнаеста измена и допуна Плана јавних набавки за 2017. годину;

Извештај о извршеним Јавним набавкама за 2017. годину.