Додела средстава црквама и верским заједницама у Општини Пландиште за 2018. годину

Конкурс за доделу средстава Цркавама и верским заједницама за 2018. годину са свим потребним обрасцима можете погледати овде.

 

“Правилник о критеријумима и поступку доделе средстава црквама и верским заједницама”, Службени лист број 19; 05.08.2016. стр 410.

„Правилник o измени Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава  црквама и верским заједницама“, Службени лист број 36; 29.12.2017. стр 1113.

„Решење о образовању Комисије за спровођење јавног конкурса за расподелу буџетских средстава црквама и верским заједницама“, Службени лист број 36; 29.12.2017. стр 1116.

„Решење о додели средстава црквама и верским заједницама у општини Пландиште за 2018. годину“, Службени лист бр. 5; 07.03.2018.; стр. 79.

Scroll to Top