ПИСАРНИЦА

Овде можете добити потребне информације које се односе на послове писарнице

Контакт:

Извршилац послова везаних за рад писарнице и архиве: Марина Коцић
Телефон: 013/861-033
Факс: 013/861-134
Радно време: радним даном 07.00-15.00.
Адреса: Војводе Путника 38, Пландиште (Услужни центар, шалтер број 1)
Е-маил: marina.kocic@plandiste-opstina.rs

Scroll to Top