ФИНАНСИЈСКА ПОДРШКА ПОРОДИЦИ

Овде можете добити потребне информације које се односе на остваривање права које се односе на:

[box] Опширније о информацијама које се односе на Дечији додатак/обновa [/box]

[box] Опширније о информацијама које се односе на Остваривање права на накнаду за родитељски додатак за рођење детета [/box]

[box] Опширније о информацијама које се односе на Накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета [/box]

[box] Опширније о информацијама које се односе на Родитељски додатак мајке за прво, друго, треће и четврто детe [/box]

[box] Опширније о информацијама које се односе на Финансијску помоћ за незапослене труднице и породиље [/box]

[box] Опширније о информацијама које се односе на Издавање потврде о остваривању права из области финансијске подршке породици са децом [/box]


Контакт:

Драгана Мандић

Телефон: 013/862-250
Факс: 013/861-134
Радно време: радним даном 07.00-15.00
Адреса: Војводе Путника 38, Пландиште
Е-маил: dragana.mandic@plandiste-opstina.rs

Scroll to Top