Select Page

Категорија: Вести

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ПОПИСА

У периоду од петка 02.12.2022. године до недеље 11.12.2022. године Републички завод за статистику спровешће Контролу квалитета Пописа. На територији општине Пландиште ангажован је један пописивач и он ће посетити око 77...

Опширније

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ТРАФОСТАНИЦЕ 110KV/20KV НАПОНСКОГ НИВОА

На основу члана 46. и 51б. Закона о планирању и изградњи, члана 32, 72. и 73. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања, члана 9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја...

Опширније

КРЕИРАЊЕМ ЈЕДИНСТВЕНОГ УПРАВНОГ МЕСТА ДО КВАЛИТЕТНИЈИХ УСЛУГА У 11 ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА

Београд, 23.11.2022. године Стална конференција градова и општина (СКГО) и немачка организација за међународну сарадњу Deutsche Gesellschaftfür Internationale Zusammenarbeit (GIZ), уз подршку Министарства државне управе и...

Опширније

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

У поступку припреме Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Пландиште спроводи се јавна расправа о Нацрту Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Пландиште. Програм...

Опширније

Aрхивa: