Јавне расправе

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ЕЛАБОРАТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ТРАФОСТАНИЦЕ 110КV/20KV НАПОНСКОГ НИВОА (СА ПРИКЉУЧНИМ ДВ 110 KV)

ЈАВНО СЕ ИЗЛАЖЕ текст и графички материјал Елабората за рани јавни увид Плана детаљне регулације за изградњу трафостанице 110kV/20kV напонског нивоа (са прикључним ДВ 110 kV) ради пуштања у процедуру. ИЗЛАГАЊЕ Елабората за рани јавни увид Плана детаљне регулације за изградњу трафостанице 110kV/20kV напонског нивоа (са прикључним ДВ 110 kV)  је 15 дана, почев од 11.04.2023. …

РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ЕЛАБОРАТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ТРАФОСТАНИЦЕ 110КV/20KV НАПОНСКОГ НИВОА (СА ПРИКЉУЧНИМ ДВ 110 KV) Прочитај више »

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

У поступку припреме Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Пландиште спроводи се јавна расправа о Нацрту Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Пландиште. Програм Јавне расправе можете преузети овде. Закључак о организовању Јавне расправе можете преузети овде. Нацрт Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији …

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ Прочитај више »

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

У поступку припреме Одлуке о буџету општине Пландиште за 2023. годину општина Пландиште спроводи јавну расправу о Нацрту Одлуке о буџету општине Пландиште за 2023. годину. Јавна расправа о Нацрту Одлуке одржаће се од 23.11.2022. године до 08.12.2022. године. Програм Јавне расправе можете преузети овде. Закључак о организовању Јавне расправе можете преузети овде. Нацрт Одлуке …

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2023. ГОДИНУ Прочитај више »

ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗЛАГАЊА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ВЕТРОГЕНЕРАТОРСКОГ ПОЉА ПЛАНДИШТЕ 1 И ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Република Србија АП Војводина OПШТИНА ПЛАНДИШТЕ Општинска управа Пландиште Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – …

ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗЛАГАЊА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ВЕТРОГЕНЕРАТОРСКОГ ПОЉА ПЛАНДИШТЕ 1 И ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ Прочитај више »

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

У поступку припреме Одлуке о буџету општине Пландиште за 2022. годину општина Пландиште спроводи јавну расправу о Нацрту Одлуке о буџету општине Пландиште за 2022. годину. Јавна расправа о Нацрту Одлуке одржаће се од 19.11.2021. године до 03.12.2021. године. Програм Јавне расправе можете преузети овде. Закључак о организовању Јавне расправе можете преузети овде. Нацрт Одлуке …

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2022. ГОДИНУ Прочитај више »

ОРГАНИЗОВАЊЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ СТРАТЕГИЈЕ ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 2021-2027. ГОДИНЕ

На основу члана 36. Закона о планском систему („Сл. Гласник РС“, бр. 30/2018), члана 105. став 2. тачка 3. и члана 107. став 1. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018), члана 17. и 25. и члана 26. став 1. и члана 27. став 2. Одлуке о јавним расправама („Службени лист Општине Пландиште”, …

ОРГАНИЗОВАЊЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ СТРАТЕГИЈЕ ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 2021-2027. ГОДИНЕ Прочитај више »

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ СТРАТЕГИЈЕ УНАПРЕЂИВАЊА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 2021-2025

Јавна расправа о Нацрту Стратегије унапређивања предшколског васпитања и образовања општине Пландиште 2021-2025, одржаће се од 11.02.2021. године до 26.02.2021. године. Комплетан текст Закључка о организовању Јавне расправе о Нацрту Стратегије унапређивања предшколског васпитања и образовања општине Пландиште 2021-2025 можете преузети овде. Програм Јавне расправе о Нацрту Стратегије унапређивања предшколског васпитања и образовања општине Пландиште …

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ СТРАТЕГИЈЕ УНАПРЕЂИВАЊА ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 2021-2025 Прочитај више »

ИЗВЕШТАЈ ОСПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ 2021-2025

На основу члана 107. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште, бр. 30/2018) и члана 29. Одлуке о јавним расправама („Сл. лист општине Пландиште, бр. 15/2019), Одељење за друштвене делатности и послове органа општине дана 09. децембра 2020. године сачиинила је Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Локалног акционог плана за младе 2021-2025 који …

ИЗВЕШТАЈ ОСПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА МЛАДЕ 2021-2025 Прочитај више »

ЈАВНA РАСПРАВA О ЛОКАЛНОМ АКЦИОНОМ ПЛАНУ ЗА МЛАДЕ 2021-2025

Јавна расправа о Нацрту Локалног акционог плана за младе 2021-2025 одржаће се од 23.11.2020. године до  08.12.2020. године. Комплетан текст Закључка о организовању Јавне расправе о Нацрту Локалног акционог плана за младе 2021-2025 можете погледати овде. Програм Јавне расправе о Нацрту Локалног акционог плана за младе 2021-2025 можете погледати овде. Нацрту Локалног акционог плана за …

ЈАВНA РАСПРАВA О ЛОКАЛНОМ АКЦИОНОМ ПЛАНУ ЗА МЛАДЕ 2021-2025 Прочитај више »

ЈАВНA РАСПРАВA О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ

Јавна расправа о Нацрту Одлуке одржаће се од 23.11.2020. године до  08.12.2020. године. Комплетан текст Закључка о организовању Јавне расправе о Нацрту одлуке о боравишној такси можете погледати овде. Програм Јавне расправе о Нацрту одлуке о боравишној такси можете погледати овде. Нацрту одлуке о боравишној такси можете погледати овде.

Scroll to Top