Select Page

Категорија: Јавне расправе

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

У поступку припреме Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Пландиште спроводи се јавна расправа о Нацрту Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Пландиште. Програм...

Опширније

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

У поступку припреме Одлуке о буџету општине Пландиште за 2023. годину општина Пландиште спроводи јавну расправу о Нацрту Одлуке о буџету општине Пландиште за 2023. годину. Јавна расправа о Нацрту Одлуке одржаће се од 23.11.2022....

Опширније

ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗЛАГАЊА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ВЕТРОГЕНЕРАТОРСКОГ ПОЉА ПЛАНДИШТЕ 1 И ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Република Србија АП Војводина OПШТИНА ПЛАНДИШТЕ Општинска управа Пландиште Одељење за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09,...

Опширније

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

У поступку припреме Одлуке о буџету општине Пландиште за 2022. годину општина Пландиште спроводи јавну расправу о Нацрту Одлуке о буџету општине Пландиште за 2022. годину. Јавна расправа о Нацрту Одлуке одржаће се од 19.11.2021....

Опширније

ОРГАНИЗОВАЊЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ СТРАТЕГИЈЕ ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ 2021-2027. ГОДИНЕ

На основу члана 36. Закона о планском систему („Сл. Гласник РС“, бр. 30/2018), члана 105. став 2. тачка 3. и члана 107. став 1. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018), члана 17. и 25. и члана...

Опширније

Aрхивa: