Сточарство

Сточарство у општини Пландиште слабије је заступљено. Све је углавном у индивидуалној режији и није организовано, осим живинарства које је у порасту.

Бројно стање свих категорија стоке (осим живине) значајно је смањено у односу на 2001. годину. Највећи пад је забележен код категорије свиња ≈ 70%, а највећи пораст је забележен код категорије живине ≈ 115%.

Организована живинарска производња одвија се у  Д.О.О. “ВИНДИЈА“ Лајковац и АД “ХАЈДУЧИЦА“ Хајдучица, (заједно ≈ 3.100.000 бројлера/годишње тј. 15.500 условних грла) и мини фарме.

Д.О.О. “Виндија“ Лајковац, врши производњу и прераду живинског меса, има фарме у Пландишту и Великој Греди и сопствену модерну кланицу. Поседује ХАЦЦП стандард и сертификат за извоз у земље ЕУ.

Живинарска производња је доминантна и учествује са око 54 % укупне производње округа.

Пошто је живинарство доста заступљено, даљи правци развоја у сточарству могли би бити усмерени на изградњу товилишта капацитета преко 200 товљеника у турнусу. Тиме би се развио и овај вид сточарске производње.

Scroll to Top