1.1 Упутство за припрему буџета општине Пландиште за 2021. годину;

1.1.1 Упутство за припрему буџета за 2021. годину;

1.2 Циљеви програма и програмских активности и листа индикатора;

1.2.1 Униформни програми и програмске активности ЈЛС;

1.2.2 Преглед измена Анекса 5 Упутства за израду програмског буџета;

1.2.3 Обрасци за програмски буџет 2021 – бланко;

1.2.3 Обрасци за програмски буџет 2021 – предефинисани;

1.3 Прилог 1- Преглед броја запослених и средстава за плате за 2021. годину;

1.4 ПРИЛОГ 2а-КИ Образац за предлагање идеје;

1.4.1 ПРИЛОГ 2б-КР Образац Захтев за финансирање КП реализација у току;

1.4.2 ПРИЛОГ 2ц-КФ Образац Захтев за финансирање новог КП;

Јавна расправа о Нацрту Одлуке о буџету општине Пландиште за 2021. годину одржаће се од 16.11.2020. године до 01.12.2020. године.

Комплетан текст Закључка о организовању Јавне расправе о нацрту Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2021. годину можете преузети овде.

Програм Јавне расправе о нацрту Одлуке о буџету  Општине Пландиште за 2021. годину можете преузети овде.

Нацрт Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2021. годину можете преузети овде.

 

 

Документа за Јавну расправу о Нацрту Одлуке о буџету општине Пландиште за 2022. годину можете погледати овде.

Извештај о спроведеној Јавној расправи о Нацрту Одлуке о буџету општине Пландиште за 2021. годину можете погледати овде.

Комплетан текст Извештаја о спроведеној јавној расправи можете погледати овде.

Одлуку о буџету општине Пландиште за 2021. годину можете погледати овде.

  1. Oдлукa о првим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2021. годину (први допунски буџет)“Службени лист број 14; 25.06.2021., стр 109.
  2. Oдлукa о другим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2021. годину (други допунски буџет), Службени лист број 27; 29.09.2021., стр –.
  3. „Одлука о трећим изменама и допунама одлуке о буџету општине Пландиште за 2021. годину“, Службени лист број 33; 24.11.2021., стр 630.

 

 

 

Грађански водич кроз Одлуку о буџету за 2021. годину можете погледати овде.

План поступног увођења Родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета Општине Пландиште за 2021.  годину можете погледати овде.

Scroll to Top