Контролне листе

Контролна листа бр. 7 – Обавезе корисника услуге

Контролна листа бр. 8 – Обавезе вршиоца комуналне услуге

Контролна листа бр. 1 – Држање домаћих животиња и кућних љубимаца; Држање домаћих животиња

Контролна листа бр. 2 – Држање домаћих животиња и кућних љубимаца; Држање кућних љубимаца

Контролна листа бр. 3 – Држање домаћих животиња; Делатност зоохигијене

Контролна листа бр. 4 – Држање домаћих животиња и кућних љубимаца; Предузеће које одржава парк

Контролна листа бр. 5 – Држање домаћих животиња и кућних љубимаца; Извођење кућних љубимаца

Контролна листа бр. 2 – Уређивање и одржавање гробља и сахрањивање; Занатски радови на гробљу

Контролна листа бр. 5 – Уређивање и одржавање гробља и сахрањивање

Контролна листа бр. 10 – Уређивање и одржавање гробља и сахрањивање; Обавезе корисника гробног места

Контролна листа бр. 11 – Уређивање и одржавање гробља и сахрањивање; Забрањене радње

Контролна листа бр. 12 – Одржавање објеката и инсталација јавне расвете

Контролна листа бр. 13 – Јавна расвета (Заштита објеката и инсталација)

Контролна листа бр. 14 – Уређивање и одржавање паркова и јавних зелених површина

Контролна листа бр. 15 – Уређивање и одржавање паркова и јавних зелених површина

Контролна листа бр. 16 – Уређивање и одржавање паркова и јавних зелених површина

Контролна листа бр. 26 – Одржавање чистоће; Чишћење и прање јавних површина

Контролна листа бр. 28 – Одржавање чистоће; Заштита јавних површина

Контролна листа бр. 29 – Одржавање чистоће; Чишћење јавних површина/корисник простора

Контролна листа бр. 1 – Одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода Обавезе вршиоца комуналне делатности

Контролна листа бр. 2 – Одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода; Забране

Контролна листа бр. 3 – Одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода; Прикључење новоизграђене/постојеће канализационе мреже

Контролна листа бр. 4 – Одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода; Поступање по захтеву за прикључак

Контролна листа бр. 5 – Одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода; Септичке јаме –обавезе корисника

Контролна листа бр. 6 – Одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода; Изручивање фекалија

Контролна листа бр. 7 – Одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода; Канализациони прикључак

Контролна листа бр. 8 – Одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода; Обавезе комуналног предузећа према кориснику

Контролна листа бр. 9 – Одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода; Обавезе корисника

Контролна листа бр. 10 – Одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода; Забране – инвеститор/извођач

Контролна листа бр. 11 – Одвођење и пречишћавање отпадних и атмосферских вода

Контролна листа бр. 17 – Комунални ред; Спољни делови зграде

Контролна листа бр. 18 – Комунални ред; Површине око зграде и ограде

Контролна листа бр. 19 – Комунални ред; Уређеност површина

Контролна листа бр. 20 – Комунални ред; Контрола забране кретања/ заустављања/паркирања/остављања возила/других ствари на површинама јавне намене и површинама у јавном коришћењу

Контролна листа бр. 21 – Комунални ред; Објекти, уређаји, опрема

Контролна листа бр. 22 – Комунални ред; Продаја и смештај робе, обављање делатности

Контролна листа бр. 23 – Комунални ред; Уклањање снега и леда

Контролна листа бр. 24 – Комунални ред; Терени за спорт и забаву

Контролна листа бр. 25 – Одржавање чистоће; Сакупљање и транспорт комуналног отпада

Контролна листа бр. 27 – Одржавање чистоће; Изношење кућног смећа- обавезе корисника

Контролна листа бр. 32 – Оглашавање на отвореном простору

Контролна листа бр. 33 – Оглашавање на отвореном простору; Забрањене радње

Контролна листа бр. 30 – Управљање пијацама; Комунално опремање,одржавање и организација делатности на пијацама

Контролна листа бр. 31 – Управљање пијацама; Обавезе корисника пијачног објекта/простора

Контролна листа бр. 34 – Управљање пијацама; Комунално опремање,одржавање и организација делатности на пијацама

Контролна листа бр. 1 – Радно време објеката у којима се обављају делатности: трговине, угоститељства, занатства и услуга

Контролна листа бр. 1 – Радно време угоститељских објеката

Контролна листа бр. 16 – Радно време трговинског објеката

 

Контролне листе бр. 2 – Стамбене зграде

Контролна листа бр. 6 – Спољни делови зграде

Контролна листа бр. 4 – Ауто – такси превоз путника

Контролна листа бр. 3 – Спровођење одлуке о јавном водоводу

Контролна листа бр. 34 – Пречишћавање и дистрибуција воде; Одржавање водовода

Контролна листа бр. 35 – Пречишћавање и дистрибуција воде; Прикључење мреже и кућних инсталација

Контролна листа бр. 36 – Пречишћавање и дистрибуција воде; Прикључење – корисник

Контролна листа бр. 37 – Пречишћавање и дистрибуција воде; Заштита објеката

Контролна листа бр. 38 – Пречишћавање и дистрибуција воде; Водомер

Контролна листа бр. 39 – Пречишћавање и дистрибуција воде; Водомерно склониште, водомер, кућне водоводне инсталације

Контролна листа бр. 40 – Пречишћавање и дистрибуција воде

Контролна листа бр. 41 – Пречишћавање и дистрибуција воде; Коришћење воде

Контролна листа бр. 42 – Пречишћавање и дистрибуција воде; Испорука воде

Scroll to Top