ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Контакт:

Related image   Инспектор за заштиту животне средине: Горица Стефановић

   Телефон: 013/861-033
   Факс: 013/861-134
   Е-пошта: gorica.stefanovic@plandiste-opstina.rs

 

Све Захтеве који се односе на Инспекцију за заштиту животне средине можете погледати овде.

Заштита од хемијског удеса код Севесо постројења;

Контрола управљања хемикалијама и биоцидним производима;

Заштита од нејонизујућих зрачења;

Заштита животне средине у индустријским објектима;

Контрола управљања отпадом;

Заштита природе;

Стратешки план Инспекције за заштиту животне средине за период од 2018. године до 2020. године можете погледати овде.

План рада инспекцијског надзора Инспекције за заштиту животне средине за 2022. годину можете погледати овде.

План рада инспекцијског надзора Инспекције за заштиту животне средине за 2021. годину можете погледати овде.

Мишљење Министарства за заштиту животне средине на предлог Плана инспекцијског надзора Инспекције за заштиту животне средине за 2021. годину можете погледати овде.

Шестомесечни план рада Инспекције за заштиту животне средине за период јул-децембар 2020. године можете погледати овде.

Мишљење Министарства за заштиту животне средине на предлог Плана инспекцијског надзора Инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину можете погледати овде.

План рада инспекцијског надзора Инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину можете погледати овде.

План рада инспекцијског надзора Инспекције за заштиту животне средине за 2019. годину можете погледати овде.

План рада инспекцијског надзора Инспекције за заштиту животне средине за 2018. годину можете погледати овде.

Сагласност на годишњи извештај инспекције за заштиту животне средине за 2021. годину можете погледати овде.

Годишњи извештај Инспектора за заштиту животне средине за 2021. годину можете погледати oвде.

Годишњи извештај Инспектора за заштиту животне средине за 2020. годину можете погледати  овде.

Сагласност на годишњи извештај инспекције за заштиту животне средине за 2019. годину можете погледати овде.

Годишњи извештај Инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину можете погледати  овде.

Годишњи извештај Инспектора за заштиту животне средине за 2018. годину можете погледати  овде.

Годишњи извештај Инспектора за заштиту животне средине за 2017. годину можете погледати  овде.

Scroll to Top