Избори за Савете месних заједница

Овде можете погледати и преузети све Акте која се односе на спровођење избора за Савете месних заједницаКОМИСИЈА ЗА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

 

  1. Душан Везмар – председник Комисије
  2. Олина Родић – заменик председника Комисије
  3. Ана Марија Пинтер – члан Комисије
  4. Јагода Бањанин – члан Комисије
  5. Зоран Кнежевић – члан Комисије
  6. Сава Савков – члан Комисије
  7. Марко Жупунски – члан Комисије


Месна заједница Банатски Соколац
Месна заједница Барице
Месна заједница Велика Греда
Месна заједница Велики Гај
Месна заједница Јерменовци
Месна заједница Купиник
Месна заједница Марковићево
Месна заједница Милетићево
Месна заједница Пландиште
Месна заједница Стари Лец
Месна заједница Хајдучица