Буџет за 2012. годину

  1. „Одлука о буџету општине Пландиште за 2012. годину“ Службени лист број 9; 21.12.2016. стр. 144.
  2. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2012. годину (први допунски буџет)“ Службени лист број 11; 16.10.2012. стр. 222.
  3. „Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2012. годину (други допунски буџет)“ Службени лист број 16; 18.20.2012. стр. 356.
  1. „Одлука о вршењу екстерне ревизије Завршног рачуна буџета општине Пландиште за 2012. годину“ Службени лист број 7; 25.04.2013. стр 117.
  2. „Одлука о завршном рачуну буџета Општине Пландиште за 2012. годину“ Службени лист број 11; 25.06.2013. стр 265.

Општина Пландиште за 2012. годину није добила средства по основу донација, програма бесповратне помоћи, кредита и других извора финансирања.

Scroll to Top