ОПШТИНСКА УПРАВА

Related image   Начелница Општинске управе: Александра Одавић Мак, дипломирани правник

   Телефон: 013/861-033
   Факс: 013/861-134
   Е-пошта: aleksandra.mak.odavic@plandiste-opstina.rs

 

Related image Начелница одељења за привреду, локално-економски развој, финансије и буџет и локалну     пореску администрацију: Бранка Пантић, мастер економиста.

 Телефон: 013/861-012
 Факс: 013/861-134
 Е-пошта: branka.pantic@plandiste-opstina.rs

 

Related image Шеф одсека за финансије и буџет, привреду и ЛЕР: Јожеф Борош, дипломирани економиста.

 Телефон: 013/861-012
 Факс: 013/861-134
 Е-пошта: jozef.boros@plandiste-opstina.rs

 

Related image Шеф Одсека за локалну пореску администрацију: Александар Савков, економиста.

 Телефон: 013/862-298
 Факс: 013/861-134
 Е-пошта: aleksandar.savkov@plandiste-opstina.rs

 

Related image Шефица Службе за пореску инспекцију: Јадранка Граовац, мастер економиста.

 Телефон: 013/862-298
 Факс: 013/861-134
 Е-пошта: jadranka.graovac@plandiste-opstina.rs

Related image Шефица службе за инспекцијске послове: Горица Стефановић, дипломирани инжењер геотехнике.

 Телефон: 013/862-166
 Факс: 013/861-134
 Е-пошта: gorica.stefanovic@plandiste-opstina.rs

 

Related image Шефица службе за урбанизам, грађевинсарство и заштиту животне средине: Наташа Боројевић, мастер аналитичар заштите животне средине.

 Телефон: 013/862-166
 Факс: 013/861-134
 Е-пошта: natasta.borojevic@plandiste-opstina.rs

 

Related image Шеф службе за пољопривреду и рурални развој:  Зоран Мајкић, дипломирани инжењер пољопривреде.

 Телефон: 013/862-325
 Факс: 013/861-134
 Е-пошта: zoran.majkic@plandiste-opstina.rs

Related image Начелница Одељења за друштвене делатности и послове органа општине: Магдалена Тошић, дипломирани правник.

 Телефон: 013/862-335
 Факс: 013/861-134
 Е-пошта: magdalena.horvat@plandiste-opstina.rs

 

Related image Заменица Начелнице Одељења за друштвене делатности и послове органа општине: Татјана Ђорђијевски, просветни инспектор.

 Телефон: 013/861-033
 Факс: 013/861-134
Е-пошта: tatjana.djordjijevski@plandiste-opstina.rs

Related image Начелница Одељења за општу управу, људске ресурсе и заједничке послове: Ленуца Богдановић, дипломирани менаџер.

 Телефон: 013/862-250
 Факс: 013/861-134
 Е-пошта: lenuca.bogdanovic@plandiste-opstina.rs

 

Related image Заменик Начелнице Одељења за општу управу, људске ресурсе и заједничке послове: Раде Сурла, дипломирани правник.

 Телефон: 013/862-335
 Факс: 013/861-134
Е-пошта: rade.surla@plandiste-opstina.rs

Related image Јелена Леонтијевић, струковни економиста

 Телефон: 013/861-033; 013/861-199
 Факс: 013/861-134
 Е-пошта: office@plandiste-opstina.rs

Scroll to Top