Чланови Општинског већа

ЧЛАНОВИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, ПО ФУНКЦИЈИ:

 

Јован Репац

Председник општине

из Пландишта, рођен је 05.03.1988. године у Вршцу. Студије је завршио на Факултету за пословне студије. По занимању је мастер економиста. Радио је у Општинској управи у Вршцу на пословима комуналног инспектора, а потом у тадашњем ЈКП „Полет“ у Пландишту као стручни сарадник за комерцијалне послове.  Опширније>>

 

 

ДУШАН ЋУРЧИЋ

Заменик председника Општине Пландиште

ДУШАН ЋУРЧИЋ из Милетићева, рођен је 13.02.1971. године у Вршцу. Основну и средњу школу завршио је у Вршцу. Завршио је и Високу пословну школу струковних студија Чачак у Земуну.

По занимању је струковни економиста. Радио је у Агробанату, СТУП-у Вршац. У четири мандата био је одборник у Скупштини општине Пландиште, а од 2019. био је помоћник председника Општине Пландиште. На изборима одржаним 21.06.2020. изабран је за одборника Скупштине општине Пландиште са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ- ЗА НАШУ ДЕЦУ, а на конститутивној седници Скупштине општине Пландиште дана 21.08.2020. године изабран је за заменика председника Општине Пландиште.Члан је СНС-а.

Ожењен је и отац једног детета.

 

 

БОЈАНА СТОЈАНОВИЋ

из Пландишта, рођена је 1981. године у Вршцу. Завршила је Гимназију „Борислав Петров Брица“,природно-математички смер у Вршцу и завршила је мастер студије на Факултету техничких наука у Новом Саду, студијски програм индустријско инжењерство и менаџмент. Запослена је у Основној школи „Јован Јовановић Змај“ у Хајдучици. Била је члан Општинског већа Општине Пландиште од 2012. године у два мандата. На конститутивној седници Скупштине општине Пландиште дана 21.08.2020. године поново је изабрана за члана Општинског већа општине Пландиште. Удата је и мајка једног детета. Чланица је СНС-а. Као члан Општинског већа задужена  је за праћење послова у вези задовољавања одређених потреба грађана у области спорта и физичке културе, области образовања, социјалне заштите и друштвене бриге о деци.

 

 

ЗОРАН ПЕТРОВИЋ

из Пландишта, рођен  је 1967. године у Пландишту. Има средњу стручну спрему и по занимању је руководилац грађевинских машина. Запослен је у Центру за социјални рад Пландиште. Од 24.05.2016. године члан је Општинског већа општине Пландиште. На конститутивној седници Скупштине општине Пландиште дана 21.08.2020. године поново је изабран за члана Општинског већа општине Пландиште. Ожењен је и отац je троје деце. Члан је СНС-а. Као члан Општинског већа задужен  је за праћење послова у вези задовољавања одређених потреба грађана у области занатства, угоститељства и туризма.

 

 

МИРЈАН ГРБИЋ

из Пландишта, рођен је 03.07.1980. године у Пландишту. Завршио је Електротехничку и грађевинску школу „Никола Тесла“ у Зрењанину и Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину. По занимању је мастер инжењер индустријског инжењерства. Тренутно је запослен у ЈП „Полет“ Пландиште. На конститутивној седници Скупштине општине Пландиште дана 21.08.2020. године изабран је за члана Општинског већа општине Пландиште. Члан је СНС. Као члан Општинског већа задужен  је за праћење послова у вези задовољавања одређених потреба грађана  у области праћења стања комуналне делатности, коришћења грађевинског земљишта и пословног простора.

 

 

РОБЕРТ МОРИЦ

из Јерменоваца, рођен је 1975. године. Има средњу стручну спрему и по занимању је пољопривредни техничар. Приватни је предузетник. Ожењен је и отац је троје деце. Био је члан Опшинског већа Општине Пландиште од 2015. године. На конститутивној седници Скупштине општине Пландиште дана 21.08.2020. године поново је изабран за члана Општинског већа општине Пландиште. Члан је СВМ. Као члан Општинског већа задужен  је за праћење послова у вези задовољавања одређених потреба грађана у области привреде, пољопривреде и руралног развоја.

 

 

ТАЊА ПЕТРОВИЋ

из Пландишта, рођена је 1988. године у Вуковару. Завршила је Гимназију „Сава Шумановић“ у Шиду, општи смер и по занимању је матурант гимназије. Оснивач је и председник удружења грађана „Иницијатива младих“ у Пландишту. На конститутивној седници Скупштине општине Пландиште дана 21.08.2020. године изабрана је за члана Општинског већа општине Пландиште. Члан је СНС-а. Удата је и мајка двоје деце. Као члан Општинског већа задужена  је за праћење послова у вези задовољавања одређених потреба грађана у области културе.

 

Scroll to Top