Седнице Општинског већа

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 060-25/2023-III
Дана: 27.06.2023. године
П л а н д и ш т е

На основу члана 9. став 1. и 36. став 1. Пословника Општинског већа општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 40/2019)

С А З И В А М

123. седницу Општинског већа Општине Пландиште, која ће се одржати у среду 28.06.2023. године у 9,00 часова у седишту Општине Пландиште, у канцеларији председника Општине.

За ову седницу предлажем следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Допуна образложења Предлога Одлуке о Завршном рачуну буџета општине Пландиште за 2022. годину,

Известилац: Душица Чабиловски

2. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја по завршном рачуну Културно образовног центра „Вук Караџић” Пландиште за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај по завршном рачуну,

Известилац: Тијана Штиглиц

3. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја Народне библиотеке Пландиште за 2022. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај,

Известилац: Биљана Јуначков

4. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја МЗ Барице за 2022. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај,

Известилац: Јована Марковић

5. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја МЗ Велика Греда за 2022. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај,

Известилац: Јована Марковић

6. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја МЗ Маргита за 2022. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај,

Известилац: Јована Марковић

7. Разматрање Извештаја о раду и Финансијског извештаја МЗ Стари Лец за 2022. годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај,

Известилац: Јована Марковић

8. Текућа питања.

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Јован Репац, мастер економиста

НАПОМЕНА:

По утврђивању дневног реда, усвајаће се записник са 122. седнице Општинског већа општине Пландиште, који је достављен у материјалу уз сазив за ову седницу.

Scroll to Top