Select Page

Категорија: Разно

РАДИОНИЦА “ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА РУРАЛНЕ ЕКОНОМИЈЕ И ОЧУВАЊЕ КУЛТУРНЕ И ПРИРОДНЕ БАШТИНЕ“

У оквиру имплементације пројекта “Диверзификацијом економије у руралној средини до бољег квалитета живота на селу у општинама Пландиште, Бела Црква и града Вршца“ суфинансираног од стране Министарства пољопривреде,...

Опширније

ПРОСЛАВА 48 ГОДИНА ОД ЗАВРШЕТКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

Сусрет генерације 1966./1974. ОШ “Јован Стерија Поповић“ Велика Греда Да је истинит стих који се учи управо у основној школи и да је заиста „од колевке па до гроба, најлепше ђачко доба“, скоро свако од нас сети се тек, пуно...

Опширније

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу Закона о пољопривредном земљишту, Статута општине Пландиште, а уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Скупштина општине Пландиште је на седници одржаној26.09.2022. године донела Годишњи...

Опширније

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ГРАЂЕВИНСКИМ РЕОНИМА НАСЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ РАДИ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ОБРАЂИВАЊА

На основу члана 3. Закона о пољопривредном земљишту („Сл.гласник РС“, бр. 62/06, 69/08, 41/09, 112/15, 80/2017 и 95/2018) и 59 Статута општине Пландиште („Сл.лист општине Пландиште“ бр. 30/2018), Председник општине Пландиште...

Опширније

ОБАВЕШТЕЊЕ О СУЗБИЈАЊУ КОМАРАЦА

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ   ДАНА 08.09.2021. ГОДИНЕ У ВРЕМЕНУ ОД 18 ДО 22 САТA   ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕКО-САН  ПЛУС“ ДОО Београд-Земун ОБАВИЋЕ ЗАПРАШИВАЊЕ ОДРАСЛИХ ФОРМИ КОМАРАЦА СА ЗЕМЉЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ (сва...

Опширније

Aрхивa: