Select Page

Категорија: Јавни позиви

ОБАВЕШТЕЊЕ СЛУЖБЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Општинска управа општине Пландиште, обавештава регистроване пољопривредне произвођаче, ДА СЕ ОДЛАЖЕ ОБУКА КОЈА ЈЕ ТРЕБАЛА ДА СЕ ОДРЖИ у петак 27.01.2023. године у времену од 10 – 13 часова у просторијама КОЦ – а „Вук Караџић“...

Опширније

ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ

На основу Закона о пољопривредном земљишту, Уредбе   о условима, начину и поступку за давање пољопривредног земљишта у државној својини на коришћење у непољопривредне сврхе, Правилника о условима и поступку давања у закуп и на...

Опширније

ОПШТИ ПОЗИВ ЗА УВОЂЕЊЕ У ВОЈНУ ЕВИДЕНЦИЈУ

У складу са тачком 46. Упутства о обавештавању јавности о активностима Министарства одбране и Војске Србије (“Службени војни лист“, број 3/2015), а ради реализације обавеза прописаних законом, општина Пландиште врши...

Опширније

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ТРАФОСТАНИЦЕ 110KV/20KV НАПОНСКОГ НИВОА

На основу члана 46. и 51б. Закона о планирању и изградњи, члана 32, 72. и 73. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања, члана 9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја...

Опширније

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА БЕСПОВРАТНО СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ СВОЈСТАВА ЗГРАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ У 2022. ГОДИНИ

На основу Одлуке о о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда, поступку доделе средстава, проценту учешћа и условима под којим општина Пландиште учествује у финансирању...

Опширније

Aрхивa: