Select Page

Категорија: Јавни позиви

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне сердине, комунално стамбене послове, инспекцијске послове, ЛЕР и пољопривреду општине Пландиште, на основучлана 63. став 2. Закона о планирању и изградњи...

Опширније

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ

На основу Уговора о сарадњи на реализацији помоћи избеглицама за побољшање услова становања, кроз набавку грађевинског материјала за поправку или адаптацију сеоске куће са окућницом за породична домаћинства која су била...

Опширније

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу члана 51. став 1. и став 2. и члана 55. став 4. Одлуке о социјалној заштити општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 24/2017, 3/2020 и 17/2021), члана 5. Одлуке о буџету општине Пландиште („Службени...

Опширније

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА СМЕШТАЈА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ У ДОМОВИМА УЧЕНИКА

На основу члана 53. и члана 55. став 3. Одлуке о социјалној заштити општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 24/2017, 3/2020 и 17/2021), члана 5. Одлуке о буџету општине Пландиште („Службени лист општине...

Опширније

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ НАМЕЊЕНЕ ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИЦА КОЈЕ СУ БИЛЕ КОРИСНИЦИ ПРОГРАМА КУПОВИНЕ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И АП ВОЈВОДИНЕ, А НИСУ ДОБИЛЕ ДОДАТНУ ПОМОЋ НАМЕЊЕНУ ЗА ПОПРАВКУ ИЛИ АДАПТАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ СЕОСКЕ КУЋЕ У ВИДУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ДРУГЕ ОПРЕМЕ

На основу члана 8. став 1. алинеја 1. и члана 12. Правилника о раду Комисије за избор корисника за доделу помоћи намењене побољшању услова становања породица избеглица који су били корисници програма куповине сеоске куће са са...

Опширније

Aрхивa: