Својство и права цивилног инвалида рата и право на личну инвалиднину

Цивилни инвалид рата је лице код кога наступило телесно оптећење од најмање 50% услед ране, повреде или озледе које су оставиле видне трагове, задобијене злостављањем или лишењем слободе од стране непријатеља за време рата, извођења ратних операција, од заосталог ратног материјала или непријатељских диверзантских, односно терористичких акција.

Документација потребна за остваривање права:

 1. захтев за признавање права;
 2. фотокопија личне карте;
 3. уверење о држављанству;
 4. извод из МКР;
 5. медицинска документација из времена настанка оштећења организма;
 6. уверење о околностима повређивања од надлежног органа;
 7. доказ да лице није било у саставу непријатељских формација или помагач.
Додатак на негу и помоћ од стране другог лица

Документација потребна за остваривање права:

 1. захтев за признавање права;
 2. налаз лекара специјалисте о здравственом стању организма, а које је непосредна последица задобијене ране, повреде, озледе или болести која је узроковала тешко оштећење екстремитета;
 3. фотокопија личне карте.
Месечно новчано примање

Документација потребна за остваривање права:

 1. захтев;
 2. извод из МКВ уколико је корисник у браку;
 3. извод из МКР за децу, уколико су чланови домаћинства корисника;
 4. школска потврда за децу школског узраста;
 5. уверење о имовном стању;
 6. уверење о начину остваривања здравствене заштите;
 7. доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица из бивших република из општине у којој су живели.
Надокнада погребних трошкова

Документација потребна за остваривање права:

 1. захтев;
 2. извод из МКУ за инвалида;
 3. фотокопија личне карте за подносиоца захтева;
 4. изјаве два сведока о чињеници да је лице сносило трошкове сахране инвалида.
Надокнада за исхрану и смештај за време путовања и боравка у другом месту по позиву надлежног органа

Документација потребна за остваривање права:

 1. захтев;
 2. позив од надлежног органа;
 3. фотокопија лична карта;
 4. докази о трошковима смештаја, исхране и превоза;