Права цивилних инвалида рата

Цивилни инвалид рата је лице код кога наступило телесно оптећење од најмање 50% услед ране, повреде или озледе које су оставиле видне трагове, задобијене злостављањем или лишењем слободе од стране непријатеља за време рата, извођења ратних операција, од заосталог ратног материјала или непријатељских диверзантских, односно терористичких акција.

Документација потребна за остваривање права:

 1. захтев за признавање права;
 2. фотокопија личне карте;
 3. уверење о држављанству;
 4. извод из МКР;
 5. медицинска документација из времена настанка оштећења организма;
 6. уверење о околностима повређивања од надлежног органа;
 7. доказ да лице није било у саставу непријатељских формација или помагач.

Документација потребна за остваривање права:

 1. захтев за признавање права;
 2. налаз лекара специјалисте о здравственом стању организма, а које је непосредна последица задобијене ране, повреде, озледе или болести која је узроковала тешко оштећење екстремитета;
 3. фотокопија личне карте.

Документација потребна за остваривање права:

 1. захтев;
 2. извод из МКВ уколико је корисник у браку;
 3. извод из МКР за децу, уколико су чланови домаћинства корисника;
 4. школска потврда за децу школског узраста;
 5. уверење о имовном стању;
 6. уверење о начину остваривања здравствене заштите;
 7. доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица из бивших република из општине у којој су живели.

Документација потребна за остваривање права:

 1. захтев;
 2. извод из МКУ за инвалида;
 3. фотокопија личне карте за подносиоца захтева;
 4. изјаве два сведока о чињеници да је лице сносило трошкове сахране инвалида.

Документација потребна за остваривање права:

 1. захтев;
 2. позив од надлежног органа;
 3. фотокопија лична карта;
 4. докази о трошковима смештаја, исхране и превоза;
Scroll to Top