Select Page

Категорија: Јавне набавке

ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА „ИЗГРАДЊА КАПЕЛЕ У МАРГИТИ“

На основу чланова 32. и 61. Закона о јавним набавкама и члана 239. Закона о јавним набавкама, Општина Пландиште, ул. Војводе Путника бр. 38, Пландиште, позива  понуђаче да поднесу писану понуду  за  јавну набавку радова...

Опширније

ЈАВНA НАБАВКА ДОБАРА – „ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ“

На основу чланова 32. и 61. Закона о јавним набавкама и члана 239. Закона о јавним набавкама, Општина Пландиште, позива понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку добара „ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ“. Комплетну...

Опширније

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА – НАБАВКА ПАТЕНТИРАНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ СА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈОМ ПОСТУПКА ЗА ПОШУМЉАВАЊЕ

На основу члана 39. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), а у вези са Одлуком о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр.4-209/2020-II од...

Опширније

ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА – „НАБАВКА ПЕ ФОЛИЈЕ ЗА ПАТЕНТИРАНИ ПОСТУПАК ЗА ПОШУМЉАВАЊЕ“

На основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину...

Опширније

УКЛАЊАЊЕ АМБРОЗИЈЕ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу Закона о јавним набавкама и Закона о јавним набавкама, Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр. 38, Пландиште, интернет адреса www.plandiste-opstina.rs, позива понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку мале...

Опширније

Aрхивa: