ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Просторни план општине Пландиште можете погледати овде.

01 – План ППО Пландиште – Намена простора – Модел
02 – План ППО Пландиште – Мрежа насеља и инфраструктурни системи – Модел
03 – План ППО Пландиште – Туризам и заштита простора – Модел
04 – План ППО Пландиште – Карта спровођења – Модел

05.1 – Банатски Соколац – Намена
05.2 – Банатски Соколац – Инфраструктура (електроенергетска; јавно)
05.3 – Банатски Соколац – Инфраструктура (водопривредна; гасоводна)

06.1 – Барице – Намена
06.2 – Барице – Инфраструктура (електроенергетска; јавно)
06.3 – Барице – Инфраструктура (водопривредна; гасоводна)

07.1 – Велика Греда – Намена
07.2 – Велика Греда – Инфраструктура (електроенергетска; јавно)
07.3 – Велика Греда – Инфраструктура (водопривредна; гасоводна)

08.1 – Велики Гај – Намена
08.2 – Велики Гај – Инфраструктура (електроенергетска; јавно)
08.3 – Велики Гај – Инфраструктура (водопривредна; гасоводна)

09.1 – Дужине – Намена
09.2 – Дужине – Инфраструктура (електроенергетска; јавно)
09.3 – Дужине – Инфраструктура (водопривредна; гасоводна)

10.1 – Јерменовци – Намена
10.2 – Јерменовци – Инфраструктура (електроенергетска; јавно)
10.3 – Јерменовци – Инфраструктура (водопривредна; гасоводна)

11.1 – Купиник – Намена
11.2 – Купиник – Инфраструктура (електроенергетска; јавно)
11.3 – Купиник – Инфраструктура (водопривредна; гасоводна)

12.1 – Маргита – Намена
12.2 – Маргита – Инфраструктура (електроенергетска; јавно)
12.3 – Маргита – Инфраструктура (водопривредна; гасоводна)

13.1 – Марковићево – Намена
13.2 – Марковићево – Инфраструктура (електроенергетска; јавно)
13.3 – Марковићево – Инфраструктура (водопривредна; гасоводна)

14.1 – Милетићево – Намена
14.2 – Милетићево – Инфраструктура (електроенергетска; јавно)
14.3 – Милетићево – Инфраструктура (водопривредна; гасоводна)

15.1 – Стари Лец – Намена
15.2 – Стари Лец – Инфраструктура (електроенергетска; јавно)
15.3 – Стари лец – Инфраструктура (водопривредна; гасоводна)

16.1 – Хајдучица – Намена
16.2 – Хајдучица – Инфраструктура (електроенергетска; јавно)
16.3 – Хајдучица – Инфраструктура (водопривредна; гасоводна)

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДЕЛА ДРЖАВНОГ ПУТА И РЕДА (МАГИСТРАЛНОГ ПУТА М 7.1) У КО МАРГИТА
ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ВЕТРОГЕНЕРАТОРСКОГ ПОЉА ”ПЛАНДИШТЕ 1”