ЛОКАЛНИ АНТИКОРУПЦИЈСКИ ПЛАН

Акциони план за преговарање Србије о чланству у Европској унији за Поглавље број 23, усвојен на седници Владе Србије 27. априла 2016. године, предвиђа јачање превентивних антикорупцијских механизама на нивоу локалне самоуправе, која је у препоруци из Извештаја о скринингу идентификована као једна од области посебно осетљивих на корупцију. Овим документом је предвиђено да градови и општине усвоје и примене локалне акционе планове за борбу против корупције, односно локалне антикорупцијске планове.

Локални антикорупцијски план за општину Пландиште донет за период од 2017. године до 2021. године можете погледати овде.

 

„Пословник Скупштине општине Пландиште“, Службени лист бр. 35, стр. 961; 05.12.2019.

Пословник Локалног антикорупцијског савета за праћење примене локалног антикорупцијског плана за Општину Пландиште за период од 2017. до 2021. године;

1.  „Одлука о јавним расправама“, Службени лист број 15; 13.06.2019. стр. 352.

2. „Одлука о пријављивању и управљању приватним интересима јавних функционера у поступку доношења општих аката, Службени лист број 16; 21.06.2019. стр 383.

3. „Одлука о поступку предлагања кандидата за чланове надзорног одбора Јавног предузећа чији је оснивач Општина Пландиште“, Службени лист број 16; 21.06.2019. стр 385.

1.  Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања;

2. Правилник о управљању сукобом интереса запослених у Општинској управи Пландиште;

Упутство о изради евиденције јавних служби, јавних предузећа и других организација чији је оснивач Општина Пландиште;

1. Решење о Овлашћењу запосленоих у Општинској управи општине Пландиште за пријем информације и вођење поступка у вези са узбуњивањем;

2. Решења о именовању Kомисије за избор чланова Локалног антикорупцијског савета за праћење примене Локалног антикорупцијског плана за општину Пландиште;

3. Решење о образовању Локалног антикорупцијског савета за праћење примене Локалног антикорупцијског плана за општину Пландиште;

4. Решење о именовању овлашћених лица за надзор над спровођењем Правилника о управљању сукобом интереса запослених у Општинској управи Пландиште;

5. Решење о избору председника Локалног антикорупцијског савета за праћење примене Локалног антикорупцијског плана за Општину Пландиште;

1. Јавни конкурс  за избор чланова Локалног антикорупцијског савета за праћење примене Локалног антикорупцијског плана за општину Пландиште;

2. Јавни конкурс за избор трећег члана Локалног антикорупцијског Савета за праћење примене Локалног антикорупцијског плана за општину Пландиште;

Scroll to Top