Акциони план за преговарање Србије о чланству у Европској унији за Поглавље број 23, усвојен на седници Владе Србије 27. априла 2016. године, предвиђа јачање превентивних антикорупцијских механизама на нивоу локалне самоуправе, која је у препоруци из Извештаја о скринингу идентификована као једна од области посебно осетљивих на корупцију. Овим документом је предвиђено да градови и општине усвоје и примене локалне акционе планове за борбу против корупције, односно локалне антикорупцијске планове.

Локални антикорупцијски план за општину Пландиште донет за период од 2017. године до 2021. године можете погледати овде.


Пословник Скупштине општине

„Пословник Скупштине општине Пландиште“, Службени лист бр. 35, стр. 961; 05.12.2019.