Подстицање програма и пројеката од Јавног интереса која реализују организације цивилног друштва за 2018. годину

Јавни конкурс за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују Организације цивилног друштва за 2018. годину са свим потребним обрасцима можете погледати овде.

“Правилник о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса која реализује ОЦД на подручју Општине Пландиште”, Службени лист број 6. 12.03.2014. стр 92.

– “Измена Правилника о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса која реализује ОЦД на подручју Општине Пландиште”, Службени лист број 5. 01.04.2015. стр 98.

– „Правилник о измени Правилника о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса која реализују организације цивилног друштва на подручју општине Пландиште“, Службени лист број 36. 29.12.2017. стр 1105.

„Решење о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса која реализују организације цивилног друштва на подручју општине Пландиште за 2018. годину“, Службени лист бр. 5; 07.03.2018; стр. 74.

Scroll to Top