ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК

Овде можете добити потребне информације које се односе на Јединствени бирачки списак

Ажурирање дела бирачког списка за подручје општине Пландиште врши Одељење за друштвене делатности и послове органа општине. Ажурирање бирачког списка обухвата вршење промена у бирачком списку: упис, брисање, измена, допуна или исправка података.

Решење на коме се заснива промена у бирачком списку доноси се по службеној дужности или на захтев грађана, а на основу података у матичним књигама, другим службеним евиденцијама и јавним исправама.

Заинтересованим грађанима издају се потврде о бирачком праву.

Ослобођено је плаћање таксе за списе и радње у вези састављања, односно исправљања података у бирачком списку.

Захтев за упис у јединствени бирачки списак можете преузети овде.

Захтев за упис промене података у Јединственом бирачком списку можете преузети овде.

Захтев за издавање потврде о бирачком праву можете преузети овде.

 

Проверу да ли сте уписани у јединствени бирачки списак можете погледати линку  – ОВДЕ или на званичном сајту Министарства Државне управе и локалне самоуправе.

 

Контакт:

Светлана Тадић

Телефон: 013/862-325
Факс: 013/861-134
Радно време: радним даном 07.00-15.00
Адреса: Војводе Путника 38, Пландиште (канцеларија број 1)
Е-маил: svetlana.tadic@plandiste-opstina.rs

Scroll to Top